Pohľady- názory

HTML

  kod ikonky, text, obrazok

   Kód tabuľky :
  
<table width="140" height="150" bordercolor="#804040" border="2" align="left"><tbody><tr><td><marquee direction="up" scrollamount="2">kod ikonky, text, obrazok </marquee></td>
 </tr></tbody></table>
Kód ikonky:
<center><a href="URL adresa webovej stránky "><img width="88" height="31" border="2" src="URL adresa obrázku-ikonky" alt="názov webovej stránky" /></a></center>

Obrázok:
<img src="URL adresa obrázku, ikonky" align="center" width="130">
príklad obrázok:
<img src="http://i131.photobucket.com/albums/p314/shipka45/flower/flower-12.gif?
 t=1177427480" align="center" width="130">
príklad ikonka:
<center><a href="http://shipka45.webgarden.cz"><img width="88" height="31" border="2" alt="" src="http://i131.photobucket.com/albums/p314/shipka45/icons/HowToDoIt.gif?t=1174904068" /></a></center><br />  <center><a href="http://majka.webgarden.cz"><img width="88" height="31" border="2" alt="Moja cesta" src="http://i131.photobucket.com/albums/p314/shipka45/icons/inonka-moja-cesta2.gif?t=1174472941" /></a></center>
Upozornenie:
2 ikonky oddelíme od seba kódom <br/>

POKUSNÁ TABUĽKA:

obľúbené stránky
príklad obrázok: príklad ikonky:

Moja cestaPokusný kód:
<table width="140" height="150" bordercolor="#804040" border="2" align="left">
    <tbody>
        <tr>
            <td><marquee scrollamount="2" direction="up"> obľúbené stránky <br />príklad obrázok: <img width="130" align="middle" src="http://i131.photobucket.com/albums/p314/shipka45/flower/flower-12.gif?
            t=1177427480" alt="" /> príklad ikonky: <center><a href="http://shipka45.webgarden.cz"><img width="88" height="31" border="2" src="http://i131.photobucket.com/albums/p314/shipka45/icons/HowToDoIt.gif?t=1174904068" alt="" /></a></center><br />  <center><a href="http://majka.webgarden.cz"><img width="88" height="31" border="2" src="http://i131.photobucket.com/albums/p314/shipka45/icons/inonka-moja-cesta2.gif?t=1174472941" alt="Moja cesta" /></a></center></marquee></td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
Jednoduchý rámček 
 
   
 <table width="500" cellspacing="" cellpadding="" border="1" align="center" summary="">
    <caption>označenie rámčeka</caption>
    <tbody>
        <tr>
            <td>text, obrázok</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>

1stlpec, 3-riadky

text, obrázok
text, obrázok
text, obrázok
  <table width="500" cellspacing="" cellpadding="" border="1" align="" summary="">
    <caption><font size="4">názov tabuľky</font></caption>
    <tbody>
        <tr>
            <td>text, obrázok</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>text, obrázok</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>text, obrázok</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>

2-stlpce, 3riadky

text,obrazok text,obrazok
text,obrazok text,obrazok
text,obrazok text,obrazok
<table width="250" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="center" summary="">
    <tbody>
        <tr>
            <td>text,obrazok</td>
            <td>
text,obrazok</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
text,obrazok</td>
            <td>
text,obrazok</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
text,obrazok</td>
            <td>
text,obrazok</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>


2-stĺpce, 3 riadky
text,obrazok text,obrazok
text,obrazok text,obrazok
text,obrazok text,obrazok
 <table width="500" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="" summary="">
    <tbody>
        <tr>
            <td>text,obrazok</td>
            <td>text,obrazok</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>text,obrazok</td>
            <td>text,obrazok</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>text,obrazok</td>
            <td>text,obrazok</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>


4 stlpce, 6-riadkov

text,obrazok text,obrazok text,obrazok text,obrazok
text,obrazok text,obrazok text,obrazok text,obrazok
text,obrazok text,obrazok text,obrazok text,obrazok
text,obrazok text,obrazok text,obrazok text,obrazok
<table width="500" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="center" summary="">
    <tbody>
        <tr>
            <td>
text,obrazok</td>
            <td>
text,obrazok</td>
            <td>
text,obrazok</td>
            <td>
text,obrazok</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
text,obrazok</td>
            <td>
text,obrazok</td>
            <td>
text,obrazok</td>
            <td>
text,obrazok</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
text,obrazok</td>
            <td>
text,obrazok</td>
            <td>
text,obrazok</td>
            <td>
text,obrazok</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
text,obrazok</td>
            <td>
text,obrazok</td>
            <td>
text,obrazok</td>
            <td>
text,obrazok</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>5-stĺpcov, 8-riadkov

obrazok, text obrazok, text obrazok, text obrazok, text obrazok, text
obrazok, text obrazok, text obrazok, text obrazok, text obrazok, text
obrazok, text obrazok, text obrazok, text obrazok, text obrazok, text
obrazok, text obrazok, text obrazok, text obrazok, text obrazok, text
obrazok, text obrazok, text obrazok, text obrazok, text obrazok, text
obrazok, text obrazok, text obrazok, text obrazok, text obrazok, text
obrazok, text obrazok, text obrazok, text obrazok, text obrazok, text
<table width="500" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="center" summary="">
    <tbody>
        <tr>
            <td>obrazok, text</td>
            <td>
obrazok, text</td>
            <td>
obrazok, text</td>
            <td>
obrazok, text</td>
            <td>
obrazok, text</td>
        </tr>
        <tr>
           
<td>obrazok, text</td>
            <td>
obrazok, text</td>
            <td>
obrazok, text</td>
            <td>
obrazok, text</td>
            <td>
obrazok, text</td>
        </tr>
        <tr>
           
<td>obrazok, text</td>
            <td>
obrazok, text</td>
            <td>
obrazok, text</td>
            <td>
obrazok, text</td>
            <td>
obrazok, text</td>
        </tr>
        <tr>
           
<td>obrazok, text</td>
            <td>
obrazok, text</td>
            <td>
obrazok, text</td>
            <td>
obrazok, text</td>
            <td>
obrazok, text</td>
        </tr>
        <tr>
           
<td>obrazok, text</td>
            <td>
obrazok, text</td>
            <td>
obrazok, text</td>
            <td>
obrazok, text</td>
            <td>
obrazok, text</td>
        </tr>
        <tr>
           
<td>obrazok, text</td>
            <td>
obrazok, text</td>
            <td>
obrazok, text</td>
            <td>
obrazok, text</td>
            <td>
obrazok, text</td>
        </tr>
        <tr>
           
<td>obrazok, text</td>
            <td>
obrazok, text</td>
            <td>
obrazok, text</td>
            <td>
obrazok, text</td>
            <td>
obrazok, text</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
 

sťahovanie a ukladanie súborov, mp-3, knihy, videa...

uloz.to - sdilej snadno data


TOPlist