Pohľady- názory

HTML

TABUĽKY- RÁMČEKY

Jednoduchý rámček 
 
   
 <table width="500" cellspacing="" cellpadding="" border="1" align="center" summary="">
    <caption>označenie rámčeka</caption>
    <tbody>
        <tr>
            <td>text, obrázok</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>

1stlpec, 3-riadky

text, obrázok
text, obrázok
text, obrázok
  <table width="500" cellspacing="" cellpadding="" border="1" align="" summary="">
    <caption><font size="4">názov tabuľky</font></caption>
    <tbody>
        <tr>
            <td>text, obrázok</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>text, obrázok</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>text, obrázok</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>

2-stlpce, 3riadky

text,obrazok text,obrazok
text,obrazok text,obrazok
text,obrazok text,obrazok
<table width="250" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="center" summary="">
    <tbody>
        <tr>
            <td>text,obrazok</td>
            <td>
text,obrazok</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
text,obrazok</td>
            <td>
text,obrazok</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
text,obrazok</td>
            <td>
text,obrazok</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>


2-stĺpce, 3 riadky
text,obrazok text,obrazok
text,obrazok text,obrazok
text,obrazok text,obrazok
 <table width="500" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="" summary="">
    <tbody>
        <tr>
            <td>text,obrazok</td>
            <td>text,obrazok</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>text,obrazok</td>
            <td>text,obrazok</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>text,obrazok</td>
            <td>text,obrazok</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>


4 stlpce, 6-riadkov

text,obrazok text,obrazok text,obrazok text,obrazok
text,obrazok text,obrazok text,obrazok text,obrazok
text,obrazok text,obrazok text,obrazok text,obrazok
text,obrazok text,obrazok text,obrazok text,obrazok
<table width="500" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="center" summary="">
    <tbody>
        <tr>
            <td>
text,obrazok</td>
            <td>
text,obrazok</td>
            <td>
text,obrazok</td>
            <td>
text,obrazok</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
text,obrazok</td>
            <td>
text,obrazok</td>
            <td>
text,obrazok</td>
            <td>
text,obrazok</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
text,obrazok</td>
            <td>
text,obrazok</td>
            <td>
text,obrazok</td>
            <td>
text,obrazok</td>
        </tr>
        <tr>
            <td>
text,obrazok</td>
            <td>
text,obrazok</td>
            <td>
text,obrazok</td>
            <td>
text,obrazok</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>5-stĺpcov, 8-riadkov

obrazok, text obrazok, text obrazok, text obrazok, text obrazok, text
obrazok, text obrazok, text obrazok, text obrazok, text obrazok, text
obrazok, text obrazok, text obrazok, text obrazok, text obrazok, text
obrazok, text obrazok, text obrazok, text obrazok, text obrazok, text
obrazok, text obrazok, text obrazok, text obrazok, text obrazok, text
obrazok, text obrazok, text obrazok, text obrazok, text obrazok, text
obrazok, text obrazok, text obrazok, text obrazok, text obrazok, text
<table width="500" cellspacing="1" cellpadding="1" border="1" align="center" summary="">
    <tbody>
        <tr>
            <td>obrazok, text</td>
            <td>
obrazok, text</td>
            <td>
obrazok, text</td>
            <td>
obrazok, text</td>
            <td>
obrazok, text</td>
        </tr>
        <tr>
           
<td>obrazok, text</td>
            <td>
obrazok, text</td>
            <td>
obrazok, text</td>
            <td>
obrazok, text</td>
            <td>
obrazok, text</td>
        </tr>
        <tr>
           
<td>obrazok, text</td>
            <td>
obrazok, text</td>
            <td>
obrazok, text</td>
            <td>
obrazok, text</td>
            <td>
obrazok, text</td>
        </tr>
        <tr>
           
<td>obrazok, text</td>
            <td>
obrazok, text</td>
            <td>
obrazok, text</td>
            <td>
obrazok, text</td>
            <td>
obrazok, text</td>
        </tr>
        <tr>
           
<td>obrazok, text</td>
            <td>
obrazok, text</td>
            <td>
obrazok, text</td>
            <td>
obrazok, text</td>
            <td>
obrazok, text</td>
        </tr>
        <tr>
           
<td>obrazok, text</td>
            <td>
obrazok, text</td>
            <td>
obrazok, text</td>
            <td>
obrazok, text</td>
            <td>
obrazok, text</td>
        </tr>
        <tr>
           
<td>obrazok, text</td>
            <td>
obrazok, text</td>
            <td>
obrazok, text</td>
            <td>
obrazok, text</td>
            <td>
obrazok, text</td>
        </tr>
    </tbody>
</table>
 

sťahovanie a ukladanie súborov, mp-3, knihy, videa...

uloz.to - sdilej snadno data


TOPlist