Pohľady- názory

Dutch

apostrof

Holandština užívá apostrof v následujících případech:

 

Označuje, že bylo vynecháno písmeno

zo'n (zo een) takový
'n (een) neurčitý člen
't (het) to
m'n (mijn) můj
z'n (zijn) jeho
A'dam (Amsterdam) Amsterdam
's avonds (des avonds*) navečer, večer
's winters (des winters*) v zimě
's Gravenhage (des Gravenhage*) The Hague

* des je stará podoba předložkové vazby "z toho" , která se dnes nepoužívá, ovšem v ustálených spojeních se zachovala její zkrácená forma s apostrofem. Pokud ve slově "des" vidíte podobnost s německým určitým členem v druhém pádu, pak jste se nezmýlili.

Zachování délky samohlásky při tvoření plurálu pomocí koncovky "-s"

Množné číslo slov, která končí nepřízvučnou samohláskou, se tvoří přidáním koncovky -s. Abychom zachovali samohlásku Internal link dlouhou, poslouží nám apostrof. (Pamatujte si, že má-li slabika jedinou samohlásku a končí jednou nebo více souhláskami, pak je samohláska Internal link krátká).

collega's kolegové alibi's alibi (plurál)
baby's miminka accu's akumulátory

Avšak ne všechny samohlásky potřebují apostrof k zachování délky:

logés nocležníci coupés kupé (plurál)

Je tomu tak proto, že čárka nám již značí dlouhou samohlásku, enní tedy apostrofu třeba (ovšem povšimněte si, že jde opět o neholandská slova, tedy výjimky).

schaapjes ovečky bloemetjes kytičky

Internal link Němé e na konci slova "shaapje" není ovlivněno přidáním "s", je tedy stále němé i v plurálu.
 

sťahovanie a ukladanie súborov, mp-3, knihy, videa...

uloz.to - sdilej snadno data


TOPlist