Pohľady- názory

Dutch

čiarka-ostrý prízvuk

Čárka se v holandštině používá s několika následujících důvodů:
 • Zdůraznění slova ve větě

  Chceme-li dát na určité slovo ve větě důraz, poslouží nám k tomu čárka, kterou umístíme nad samohlásku slova, jenž má být zdůrazněno. Jsou-li ve slabice dvě samohlásky, píšeme čárku nad obě, ovšem nikdy ne nad více než dvě a nikdy ne nad velkým písmenem. V následujících příkladech jsou překlady zdůrazněných slov podtrženy:

  dat was háár ijsje to byla její zmrzlina
  ik wil het nú! chci to teď!
  dat is héél mooi to je velice pěkné
  kán jij dat? dokážeš to ?
  tóé nou! no tak!
  die fiets is niet óúd, hij is níéuw!* to kolo není staré, je nové!

  * Pokud slovo obsahuje Internal link trojhlásku, na niž by přízvuk připadal, pak píšeme čárku pouze nad první dvě samohlásky v trojhlásce.

  U Internal link krátkých samohlásek se můžeme setkat s použitím tupého akcentu pro zdůraznění namísto čárky, např. kàn jij dat? Je to však spíše výjimkou, neboť při poslední revizi pravopisu byl tupý akcent z holandštiny vymazán a setkáme se s ním pouze u původem francouzských slov.

 

 • Odlišení een (neurčitý člen) od één (jeden/jedna)

  hij heeft een boek on má knihu
  hij heeft één boek on má jednu knihu

  Neurčitý člen porušuje pravidla výslovnosti, neboť se chová, jakoby měl Internal link němé e, i když je jasné, že by to mělo být Internal link dlouhé e, protože je zdvojené. Ve slově één (jeden/jedna) naproti tomu vyslovujeme "e" dlouze. Zamysleme se nad použitím čárky v číslovce "één". vysvětlením jejího použití v tomto slově by mohla být následující úvaha: Oznamovací věta "on má knihu" nám o zmíněné knize nic neříká, zatímco "on má jednu knihu" už je trochu bližší informací o knize a víme, že je přesně jedna, ne dvě nebo více. Tudíž lze tuto informaci o počtu knih považovat za určitou formu zdůraznění, a tedy užití čárky.

 • Rozlišení významů slova voor

  Voor znamená "pro, před", pokud nad jeho "o" napíšeme čárku, pak bude znamenat "před" a to jak ve významu místním, tak časovém. Bez čárky může mít oba významy (před, pro), takže vlastně není nutné čárku používat, je to spíš pojistka, abychom se vyhnuli záměně významu.

  ik zal vóór jou opstaan vstanu před tebou (dříve než ty)
  ik zal voor jou opstaan vstanu pro tebe (můžeš si sednout)

 • Francouzská slova

  Zvláštní je, že holandština místo toho, aby si francouzská slova přizpůsobila, se přizpůsobuje jim - zachovává původní francouzskou výslovnost a za tímto účelem upravuje psanou podobu slova tak, aby se podle holandských pravidel výslovnost shodovala s původní francouzskou. A tedy: užívá čárku (respektive přejímá fr. slovo i s jeho fr. čárkou), která signalizuje, že "e" má být čteno dlouze (protože v původním fr. slově tomu tak bylo), protože jinak by se podle holandského pravidla o Internal link němém e toto "e" nevyslovovalo. Toto vysvětlení je trochu kostrbaté, proto je snazší pamatovat si, že francouzská slova se i v holandštině chovají francouzsky a jsou přejata se vším všudy, a s těmi několika, s nimiž se setkáte, se netrápit. Pokud nenapíšete čárku ve slově "paté", jistě vám hlavu nikdo neutrhne, na to jsou v holandštině daleko důležitější pravidla.

  logé vyslovte: ložéj nocležník
  coupé vyslovte: kupéj kupé
  paté (nebo: pâté) vyslovte: patéj paštika
  oké vyslovte: oukej ok
 

sťahovanie a ukladanie súborov, mp-3, knihy, videa...

uloz.to - sdilej snadno data


TOPlist