Pohľady- názory

Dutch

diakritika

Holandština používá následující diakritiku:

 á

Čárka
Holanďané používají francouzský termín 'accent aigu' (ostrý přízvuk)

 ä
Dieréze
Někdy se setkáte s jiným názvem "trema" nebo "deelteken" (rozdělovací znaménko)
 a'
Apostrof
 à
Tento akcent se používá velmi zřídka, pochází z francouzštiny, a proto se také nazývá "accent grave" (tupý přízvuk)
 â
Stříška je akcent taktéž vzácně používaný a adoptovaný z francouzštiny - "accent circonflexe"

Internal link Dierézi je věnovaná zvláštní kapitola.

Holandština je do jisté míry ovlivněna francouzštinou, a to především po historické stránce (holandština vznikla ze starofranského jazyka), ale dodnes i z geografického hlediska. Díky tomu se v holandštině setkáme s francouzskými nebo z francouzštiny přejatými slovy, a to i s jejich případnými diakritickými znaménky.

Stříška je záležitostí výhradně slov přejatých z francouzštiny, např. "debâcle". I přesto, že čeština používá mnoho původem francouzských slov, v našich krajích jsme si je buď "počeštili", nebo je aspoň používáme zcela bez "nečeských" znamének. 

Tupý akcent byl až do 90.tých let běžnou součástí holandštiny, ovšem po jazykové reformě v těchto letech vymizel a nyní se používá u slov přejatých z francouzštiny. Stále se s ním můžeme setkat v citoslovcích jako např. "he!" , které se používá místo pozdravu (Hej! Nazdar!). Varianta "he?" vyjadřuje údiv nebo otázku (Cože?! Proboha, ne! To ne!)

V následujících lekcích si povíme více o čárce a apostrofu, tedy diakritických znaménkách vlastních holandskému jazyku. Čárka je pro nás Čechy důvěrné známá, apostrof se v češtině neužívá, známe ho spíše z angličtiny.
 

sťahovanie a ukladanie súborov, mp-3, knihy, videa...

uloz.to - sdilej snadno data


TOPlist