Pohľady- názory

Dutch

Dvoj a troj hlásky

Kombinace samohlásek = Dvojhláska (příp. trojhláska)

Dvojhláska se skládá se dvou nebo tří (což není v holandštině nic neobvyklého, nazývejme toto tedy trojhláskou) různých samohlásek, které čteme víceméně jako jedinou samohlásku (české ou, au). Považujeme je za jednu slabiku (společně s jednou nebo více souhláskami).

Holandština je na dvojhlásky daleko bohatší než čeština, má jich totiž rovnou 16. Některé z nich tvoří zcela novou samohlásku, zatímco jiné jsou "něco mezi". Pro nás je důležité pamatovat si, že všechny z nich jsou v psaná podobě ustálenou kombinací a nikoliv jednotlivými samohláskami. (viz takéToto je odkaz na stránku jiného serveru, která bude otevřena v novém okně.Klankeninventaris van het Nederlands). Je nutno naučit se jim nazpaměť: Pokud dvě nebo tři po sobě jdoucí samohlásky nejsou dvojhláskou (trojhláskou), pak tyto samohlásky tvoří dvě slabiky (za pomoci několika souhlásek).

Holandské dvoj- a trojhlásky jsou: aai, ae, ai, au, eeu(w), ei, eu, ie, ieu(w), ij, oe, ou, oi, ooi, oei, and ui


Dvojhlásky


ae

Dvojhlásky se vyskytují pouze ve slovech pocházejících ze staré holandštiny. Často se s nimi setkáme ve vlastních jménech, a to zejm. ve Flandrech:
Chová se stejně jako 'aa', čteme tedy české "á"

MP3[a]
Mister Claessen
Mrs. Haenen

ai

Toto je vzácná dvojhláska, čteme "aj"

MP3[ai]
hai (ahoj)
mais (kukuřice; lze psát také maïs).
au

Neliší se od českého "au"

MP3[au]
gauw (brzy)
grauw (šedivý)
lauw (vlažný)
ei

Výslovnost je podobná německému "ei", holanďané však vyslovují něco mezi "aj" a "ej"

MP3[ɛi] or [æi]
ei (vejce)
beleid (postup)
bereiden (připravit)
geit (koza)
trein (vlak)
eu

Čteme podobně jako německé přehlasované ö ve slově Köln

MP3[ø]
leuk (hezký, legrační)
neus (nos)
heup (bok)
treuzelen (loudat se)

Pokud "eu" stojí před "r", pak se vyslovuje něco mezi přehlasovaným "o" a českým "e"

MP3[œ]
geur (pach)
kleur (barva)
zeuren (plakat)
deur (dveře)
ie

Jak jsme již zmínili, "ie" čteme jako české "í"

MP3[i]
lief (milý, drahý)
bier (pivo)
hier (zde)
genieten (užívat si)
ij*

Totéž jako německé ei

MP3[ɛi] / [æi]
wijs (moudrý)
blij (veselý, rád)
grijs (šedý)
tijd (čas)
oe

Dvojhlásku "oe" čteme vždy jako české "u"

MP3[u]
voelen (cítit)
goed (dobrý)
zoet (sladký)
voet (noha)
oi

Tato dvojhláska je dost vzácná, čteme "oj" [ɔi]

MP3hoi (ahoj)
ou

Dvojhlásku "ou" čteme "au"

MP3[au]
zout (sůl)
vrouw (žena, paní)
koud (studený)
nou (nový)
stout (zlobivý)
ui

Tato dvojhláska je poměrně těžší, vyslovujeme něco jako "a + ü" nebo "a+ y"

MP3[ay]
zuid (jih)
bruin (hnědý)
fluiten (hvízdat)
buiten (venku)

* Problém "ij" byl již zmíněn dříve, technicky se nejedná o dvojhlásku, ale samostatné hlásky "i" a "j", více Internal link písmenu ij.


Trojhlásky

Tyto skupiny samohlásek jsou tvořeny třemi různými samohláskami, které však dohromady tvoří jeden foném:

Ooi, aai, a oei
Písmeno i na konci se vyslovuje jako české "j", tudíž pro nás představuje vlastně souhlásku, čímž nám výslovnost zjednodušuje.

aai

MP3[ai]
draaien, draai-en (otočit)
aaien, aai-en (hladit)
maaien, maai-en (sekat trávu)

oei MP3[ui]
groeien, groei-en (růst)
roeien, roei-en (veslovat)
vermoeid, ver-moeid (unavený)
ooi MP3[oi]
gooien, gooi-en (házet)
mooi (krásný)
verstrooid, ver-strooid (zapomnětlivý)


Ieu(w) a eeu(w)
Tyto trojhlásky jsou vždy následovány souhláskou w, jejich výslovnost není lehká a vyžaduje opakovaný poslech. Ieuw čteme jako německé otevřené "e" následované dvojitým w a eeuw jako "ij + w" .

eeu

MP3[eːw]
leeuwen, leeu-wen (lvi)
geeuwen, geeu-wen (zívat)

ieu MP3[iːw]
vernieuwen, ver-nieu-wen (renovovat)
kieuwen, kieu-wen (žábry)
 

sťahovanie a ukladanie súborov, mp-3, knihy, videa...

uloz.to - sdilej snadno data


TOPlist