Pohľady- názory

Dutch

Otvorené samohlásky

Abychom dokázali rozpoznat, je-li jednoduchá samohláska dlouhá či krátká, musíme dobře znát pravidla o Internal link slabikování.

Pokud slabika končí samohláskou, je tato samohláska vždy dlouhá.

a MP3[a]
ma-ken, maken (udělat)
wa-ter, water (voda)
na (po, potom)
dra (brzy)
e MP3[e]
we-ten, weten (vědět)
be-ter, beter (lépe)
we-zen, wezen (příšera)
be-zig, bezig (zaneprázdněný)
i MP3[i]
a-li-bi, alibi (alibi)
po-li-tie, politie (policie)
mi-nis-ter, minister (ministr)
fi-na-le, finale (konečný)
o MP3[o]
ko-men, komen (přijít)
dro-gen, drogen (sušit)
bo-ten, boten (lodě)

Pokud před o stojí písmeno r, chová se stejně jako oo před r, tedy dlouhé o:
MP3[ɔː]
sto-ren, storen (rušit)
ho-ren, horen (slyšet)
vo-ri-ge, vorige (konečný)
u MP3[y]
bu-ren, buren (sousedé)
Tu-ne-si-e, Tunesië (Tunis)
tri-bu-ne, tribune (tribuna)
y původem cizí slova:
MP3[i]
baby
derby
lyceum

Slabika nikdy nekončí zdvojenou samohláskou

Toto je důležité pravidlo, které byste si měli co nejrychleji zapamatovat.
slabika nikdy nekončí zdvojenou samohláskou
Pokud se nad tím zamyslíte, zjistíte, že takové zakončení by bylo nelogické, neboť jediná samohláska na konci slabiky je, jak jsme si řekli, vždy dlouhá, tudíž není důvod ji zdvojovat.

 

Jak zjistíte trochu později, samohláska e je výjimkou z tohoto pravidla (viz Internal link zdvojené e). Je to však jediná, i když nepříjemná výjimka, která má své opodstatnění a nic nemění na platnosti a důležitosti tohoto pravidla.
 

sťahovanie a ukladanie súborov, mp-3, knihy, videa...

uloz.to - sdilej snadno data


TOPlist