Pohľady- názory

Dutch

Slová s nepravidelnou výslovnosťou

Existuje skupina slov, které nepodléhají pravidlům o výslovnosti tak, jak jsme se jim naučili v předešlých lekcích:

Een

Neurčitý člen een se píše se zdvojeným (t.j. Internal link dlouhým ee). Toto zdvojené e se však vyslovuje jako Internal link němé e, o němž jsme se taktéž již zmínili dříve.

Jeden (jedna) se holandsky řekne één, což se vyslovuje s dlouhým e, ovšem je to za použití Internal link čárky, která značí dlouhou samohlásku. Pamatujme však, že tento případ je výjimka, neboť jak víme, zdvojená samohláska se automaticky čte dlouze. 

Přídavná jména (adjektiva) s příponou -lijk

V těchto slovech se ij vyslovuje podobně jako němé e:

fatsoenlijk slušný, decentní eerlijk čestný
vrolijk veselý, šťastný werkelijk opravdu
ongelooflijk neuvěřitelný begrijpelijk srozumitelný

Pokud však -lijk není ve slově příponou, pak se vyslovuje jako normální holandské dlouhé ij:

je hebt gelijk máš pravdu lijk tělo

Adjektiva s příponou -ig

i  se opět bude vyslovovat jako Internal link němé e):

aardig milý nodig nutný
geldig platný zielig ubohý
hooghartig arogantní geduldig trpělivý

Slova s příponou -tie

Čteme stejně jako v němčině: -cí


politie policie tolerantie tolerance
vakantie prázdniny emotie emoce

Písmeno "t" nevyslovujeme, je-li v kombinaci s "ch"

zachtjes tiše, jemně vachtje kožíšek
zuchtje povzdych luchtje pach, vůně (zdrobnělina)

Pokud slovo obsahuje kombinaci "th", pak čteme pouze "t"

theologie teologie empathie empatie
thee čaj thema téma

Adjektiva s příponou -isch

Příponu 'isch' čteme "ís". Tento způsob zápisu je podle starých pravidel pravopisu, která nebyla při reformě změněna, což do jisté míty kontrastuje současným moderním pravidlům, protože: 1) "i" je psáno krátce, ovšem čte se dlouze; 2) souhlásková skupina "sch"je v mluvené holandštině zredukována na pouhé "s".

 

Russisch ruský islamitisch islamistický
idealistisch idealistický egoïstisch sobecký

Terug

Písmeno "e" ve slově terug (zpět) se nevyslovuje, čteme tedy "trch".

Rode a goede

V těchto slovech (rode = červený; goede = dobrý) se písmeno "d" čte jako české "j". I když to zní zvláštně, je to správný způsob výslovnosti, mnoho lidí však toto pravidlo nedodržuje, případně ani nezná. Zejména lidé, kteří se snaží mluvit "spisovně", se dopouštějí chyby čtením "d" v těchto slovech, což není správné.
 

sťahovanie a ukladanie súborov, mp-3, knihy, videa...

uloz.to - sdilej snadno data


TOPlist