Pohľady- názory

Dutch

spoluhlásky

Souhláskový foném (mluvená podoba souhlásky) je tvořen překážkou, již stavíme do cesty proudu vzduchu vydechovanému z plic, a to zpravidla zuby, jazyk a rty. Bez těchto souhláskotvorných mluvidel by vznikla Internal link samohláska.

Většina souhlásek se vyslovuje stejně nebo velmi podobně jako v češtině: b, c, d, f, h, k, l, m, n, p, q, s, t, x, y, z, pozor si musíme dát na písmena g, v

Holandština má také tři souhláskové skupiny, které splývají v jeden foném: ch, sch, and ng. O nich si povíme na konci této stránky.

b [b] Identické s českým "b"

Mp3breed (široký), blauw (modrý), boven (nad)
NEBO:
[p] Pokud se objeví na konci slova, bude identické s českým "p"

Mp3krab (krab), kwab (lalok), web (siť)
c Vyslovujeme:

[s] Před písmeny i nebo e
Mp3centrum (centrum), cinema (kino), ceremonie (ceremonie)

[k] Ve všech ostatních případech
Mp3calligrafie (kaligrafie), cliënt (klient), creatief (kreativní)
d [d] Identické s českým "d"

Mp3dame (dáma), dief (zloděj), dwerg (trpaslík)
NEBO:
[t] Stojí-li na konci slova, pak vyslovujeme "d"

Mp3hond (dog), kleed (carpet), land (land)
f [f] Písmeno "f" je v holandštině vyslovováno velmi podobně jako české "f", ovšem velmi podobně jsou vyslovována i písmena "v" [v] a "w" [ʋ]. Holandské F yvslovujeme jako české F, holandské V jako něco mezi českým V a F a holandské W jako české V:

Mp3Povšimněte si podobnosti:
fier (hrdý), vier (čtyři), wier (chaluha)
fout (chyba), vouw (vráska), woud (les)
Fin (Fin), vin (ploutev), win (vyhraji)
fraai (krásný), vraag (otázka), wraak (pomsta)
g

[ɣ] Totéž jako české "ch", ovšem někteří holanďané používají více chrčivé "ch"

Mp3geinig (legrační), grap (vtip), berg (hora)

Někdy není lehké rozlišit G a H, poslechněte si následující srovnání těchto dvou fonémů:

Mp3
gaan (jít) / haan (kohout)
goed (dobrý) / hoed (klobouk)
gier (sup) / hier (zde)
gek (blázen) / hek (plot)
gang (chodba) / hang (tendence)

Zkuste si tento mini jazykolam:
Mp3"Het gaat heel goed" (Jde to velmi dobře)

Ve Flandrech a jižním Holandsku se vyslovuje měkčeji, t.j. prakticky identicky jako české CH [x].

h [h] Téměř stejné jako v češtině, ovšem častěji s mírným přídechem.

Mp3hoofd (hlava), hals (krk), hemel (nebe)
j

[j] Identické s českým "j"

Mp3jarig (adjektivum značící, že někdo má narozeniny), spiegeltje, (malé zrcátko), jas (kabát, bunda)
k [k] Identické s českým "k".

Mp3koning (král), kwaad (naštvaný), klein (malý)
l Existují dva lehce odlišné způsoby výslovnosti L, a to lehčí L (špičkou jazyka), je-li L před samohláskou, a L po samohlásce, které je tvrdší.

Mp3Povšimněte si rozdílnosti:
[l] na začátku: lief (milý), lid (člen), lente (jaro)
[ɫ] na konci: bril (brýle), deel (část), smal (úzký)
m [m] Identické s českým "m"

Mp3muis (myš), markt (trh), man (muž)
n [n] Identické s českým "n"

Mp3naald (jehla), nooit (nikdy), niet (ne)
p [p] Identické s českým "p"

Mp3paard (kůň), pijn (bolest), plak (plátek)
qu [kv] Písmeno Q se vyskytuje pouze v cizích slovech a je vždy spojeno se samohláskou U, tato kombinace se vyslovuje stejně jako v češtině

Mp3 aquarium (akvárium), queeste (pátrání, výprava), quiz (kvíz)
r

Holandština má 3 různá "r": před samohláskou francouzské [ʁ] nebo španělské hrdelní "r" [ɾ]; před souhláskou a na konci slova je "r" [ɹ] normální. Více Toto je odkaz na stránku jiného serveru, která bude otevřena v novém okně. o písmenu r.


Níže si poslechněte varianty R:

Mp3radar (radar) /ɾadɑɹ/, regendruppel (kapka deště) /ɾeɣəndɾʏpəɫ/, verwarming (topení) /vəɹʋɑɹmɪŋ/

s [s] Identické s českým "s"

Mp3stoom (pára), slak (šnek), samen (spolu)
t [t] Identické s českým "t"

Mp3taart (dort), trein (vlak), twaalf (dvanáct)
v

[v] Písmena "v" a "f" znějí v holandštině velmi podobně (viz výše), čtěme tedy něco mezi "v" a "f"

Mp3vader (otec), lever (játra), vent (chlap)

w

[ʋ] Stejná výslovnost jako české "v" (viz F a V).

Mp3wijzen (ukázat), wortel (kořen), bewoond (obydlený)
x [ks] Vyskytuje se pouze v cizích slovech a čteme stejně jako v češtině

Mp3 extra (extra), fixatie (fixace), exact (exaktní, přesný)
y [j] We pronounce this letter the same as in English.

Tzv. řecké y je popsáno jako Internal link samohláska i jako souhláska, již vyslovujeme jako české J, to jest, pokud Y stojí před samohláskou.

Mp3rayon (rajón, okres), royaal (velkorysý), coyote (kojot)
z [z] Identické s českým "z", ale v holandštině se často vyslovuje jako "s"

Mp3zalf (balzám), zoen (polibek), zwaan (labuť)

Souhláskové skupiny

ch

[ɣ] / [x] Totéž jako české "ch"

Mp3licht (světlo), bochel (hrb), stichting (instituce)
sch

[sɣ] Stejná výslovnost jako německé "sch" - tedy "š"

Mp3schip (loď), waarschijnlijk (asi, pravděpodobně), schrander (chytrý)
ng

[ŋ] vyslovujeme jako německé nosové N, nikdy jako n + g

Mp3wang (tvář), zingen (zpívat), mengen (míchat)


Velmi důležité pravidlo, které jsme již zmínili a je třeba si zapamatovat:

SLABIKA NIKDY NEKONČÍ DVĚMA IDENTICKÝMI SOUHLÁSKAMI
 

sťahovanie a ukladanie súborov, mp-3, knihy, videa...

uloz.to - sdilej snadno data


TOPlist