Pohľady- názory

Dutch

Zámena

Jak název napovídá, zájmeno zastupuje podstatné jméno. Čeština rozeznává 7 druhů zájmen (osobní, ukazovací, přivlastňovací, vztažná, tázací, záporná a neurčitá), ovšem holandština jich má hned 9 druhů.

Zájmenné příslovce

Internal link Zájmenná příslovce najdete zde, v holandštině jsou velmi běžně používaná.

Nyní přikročíme k samotným zájmenům, tedy k jejich druhům v holandštině:

osobní
já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona

přivlastňovací
můj, tvůj, jeho, její, váš...
zvratná
Myji se
vzájemná
v češtině zvratná

tázací
kdo, co
ukazovací
ten, tento, tenhle, tamten, takový, týž
vztažná
takový, který, jenž
neurčitá
každý, všechen, nějaký, něco, někdo, leckdo...
zvolací
jak hezké, takové pěkné počasí...

UKAZOVACIE ZÁMENA - závislé a nezávislé :
Ukazovací zájmena závislá a nezávislá
ten, ta, to
ten dům
ten je velký
to kolo
to je žluté
dit/deze
dit huis [het huis]
dit is groot
deze fiets [de fiets]
deze is geel
ten, tamten
tamten dům
ten je velký
tamto kolo
to je žluté
dat/die
dat huis [het huis]
dat is groot
die fiets [de fiets]
die is geel
tito, tyto, tato
tyto domy
ty jsou velké
tato kola
ta jsou žlutá
deze
deze huizen [de huizen]
deze zijn groot
deze fietsen [de fietsen]
deze zijn geel
tamti, tamty, tamta
tamty domy
ty jsou velké
tamta kola
ta jsou žlutá
die
die huizen
die zijn groot
die fietsen
die zijn geel
Nezávislá ukazovací zájmena ukazující na substantivum
tenhle, tahle, tohle
tohle je pěkná kniha
dit
dit is een leuk boek
ten, ta, to
to je pěkná kniha
dat
dat is een leuk boek
tito, tyto, tato
tyto knihy jsou pěkné
dit
dit zijn leuke boeken
[ne: deze zijn leuke boeken]
tamti, tamty, tamta
to jsou pěkné knihy
dat
dat zijn leuke boeken
[ne: die zijn leuke boeken]

Degene, diegene, datgeneČlověk, který...věc, která....

English Dutch
the thing which
[All interchangeable]
datgene wat [formal]
dat wat [common]
wat [common]
the person who
[referring to a specific person]
[All interchangeable]
 • degene die
 • diegene die
the persons who
[referring to specific persons]
[All interchangeable]
 • degenen die
 • diegenen die
anyone who
[referring to a person with a specific quality]
[All interchangeable]
 • degene die
 • diegene die
 • hij die
 • wie
anyone who
[referring to a group of persons with a specific quality]
[All interchangeable]
 • degenen die
 • diegenen die
 • zij die
 • wie

Zulk(e) and zo'n

Such (a)

English Dutch
such [singular] zo'n (from 'zo een')
such [plural] zulke
not enumerable zulk (het-nouns)
zulke (de-nouns)

Zodanig and dusdanig

Of such a nature, of such a degree

English Dutch
of such a nature, of such a degree [adjective] zodanig(e) [formal]
dusdanig [formal]
zulk(e) [common]
of such a nature, of such a degree [adverb] zodanig [formal]
dusdanig [formal]
zo [common]

Dezelfde and hetzelfde

The same

English Dutch
the same
[singular]
hetzelfde [het-words]
dezelfde [de-words]
the same
[plural]
dezelfde

Degene, diegene, datgeneČlověk, který...věc, která....

English Dutch
the thing which
[All interchangeable]
datgene wat [formal]
dat wat [common]
wat [common]
the person who
[referring to a specific person]
[All interchangeable]
 • degene die
 • diegene die
the persons who
[referring to specific persons]
[All interchangeable]
 • degenen die
 • diegenen die
anyone who
[referring to a person with a specific quality]
[All interchangeable]
 • degene die
 • diegene die
 • hij die
 • wie
anyone who
[referring to a group of persons with a specific quality]
[All interchangeable]
 • degenen die
 • diegenen die
 • zij die
 • wie

Zulk(e) and zo'n

Such (a)

English Dutch
such [singular] zo'n (from 'zo een')
such [plural] zulke
not enumerable zulk (het-nouns)
zulke (de-nouns)

Zodanig and dusdanig

Of such a nature, of such a degree

English Dutch
of such a nature, of such a degree [adjective] zodanig(e) [formal]
dusdanig [formal]
zulk(e) [common]
of such a nature, of such a degree [adverb] zodanig [formal]
dusdanig [formal]
zo [common]

Dezelfde and hetzelfde

The same

English Dutch
the same
[singular]
hetzelfde [het-words]
dezelfde [de-words]
the same
[plural]
dezelfde
 

sťahovanie a ukladanie súborov, mp-3, knihy, videa...

uloz.to - sdilej snadno data


TOPlist