Pohľady- názory

Dutch

Zložené slova

Složené slovo se skládá ze dvou nebo více slov, která mají význam, i když stojí samostatně. V češtině je používáme výrazně méně častěji než v holandštině, ale také v jiných jazycích, zejm. v němčině. Tam, kde cizinec použije složeninu (a pokud umíte trochu německy, pak si dovedete představit, jaká předlouhá slova se dají složit), my spíše používáme ustálená spojení podstatných a přídavných jmen (např.: bed (lože, postel) + room (pokoj) = bedroom (ložnice, ne: postelpokoj, jak by zněl doslovný překlad z angličtiny) anebo vytváříme novotvary (obývací pokoj --> obývák, sanitní auto --> sanitka, panelový dům -- panelák apod.) Díky tomu, že holandština podstatná a přídavná jména neskloňuje, si může dovolit takto jednoduché spojování slov, které v češtině nefunguje.

 

poslední slovo složeniny
určuje rod celé složeniny

Pro nás tedy platí: Poslední slovo ve složenině rozhoduje, zda celé složené slovo bude "het" nebo "de slovem".

Složené slovo se může kromě několika podstatných jmen skládat také z přídavného a podstatného jména, příslovce a podstatného jména nebo z podstatného jména a slovesa.

Složenina ze dvou podstatných jmen:

Původní slova Složené slovo Překlad
het werk + de plaats de werkplaats práce + místo = pracovní místo
het land + de bouw de landbouw půda + zušlechtění = zemědělství
de koffie + het kopje het koffiekopje káva + šálek = šálek na kávu

Složenina z přídavného a podstatného jméno:

Původní slova Složené slovo Překlad
groot + de meester de grootmeester velký + mistr = velmistr
rood + het borstje het roodborstje červený + hruď = červenka
klein + het geld het kleingeld malý + peníze = drobné

Složenina z příslovce/předložky a podstatného jména:

Původní slova Složené slovo Překlad
tegen + de speler de tegenspeler proti + hráč
achter + de deur de achterdeur zadní + dveře
voor + de loper de voorloper před + běžet = ukazatel, prekurzor

Tvoříme-li složeninu z podstatného jména a slovesa, pak ze slovesa používáme pouze jeho kmen (v tabulce je kmen podtržen) (viz Internal link slovesný kmen):

Původní slova Složené slovo Překlad
denken + de wijze de denkwijze myslet + cesta = způsob myšlení
roeien + de boot de roeiboot veslovat + loď = veslice
eten + de kamer de eetkamer jíst + pokoj = jídelna

 

Až dosud jsme si ukázali pouze příklady složenin, které nepotřebují žádný spojovací prvek, ovšem některé složeniny spojovník vyžadují a o těch si povíme v následujících kapitolách.
 

sťahovanie a ukladanie súborov, mp-3, knihy, videa...

uloz.to - sdilej snadno data


TOPlist