Pohľady- názory

LETS

LETS je skratka pre Local Exchange Trading Systems a je to vlastne výmena rôznych služieb a tovaru v nejakej miestnej skupine ľudí.  Trochu to pripomína výmenu v prvotne pospolnej spoločnosti, ako sme sa to učili v škole.  Keď si však v osemdesiatych rokoch ľudia vo vyspelých západných krajinách uvedomili, že niečo podobného je možné, znamenalo to pre ne ohromný objav.  V deväťdesiatych rokoch začali LETS v Kanade, v Anglicku, v USA av Austrálii rásť ako huby po daždi.Majú totiž veľa pôvabu a výhod, ktoré oficiálný peňažný systém postráda.

Obsah:

  SKRATKA LETS

  HISTÓRIA VZNIKU LETS

MICHAEL Linton - ZAKLADATEĽ LETS
ROZMACH  LETS
Kanada a USA
Austrália a Nový Zéland
Spojené kráľovstvo
Ďalšie štáty
  BUDÚCNOSŤ LETS

  ČO JE TO LETS?

DÔVODY ZALOŽENIE LETS
PRÍNOS LETS MIESTNE EKONOMIKE

  ZÁKLADNÉ PREDPOKLADY FUNGOVANIA LETS

CENY SLUŽEB
KONSENZUS
TRANSPARENTNOSŤ
EKVIVALENTNOSŤ
Neexistencia ÚROKY

  PRINCÍPY FUNGOVANIA LETS

ADRESÁŘE A ZOZNAM TOVARU A SLUŽIEB
ADMINISTRATÍVNA ŠTRUKTÚRA LETS

 MIESTNA MENA

  PROCES OBCHODOVANIA V LETS

  PREVÁDZKOVÉ ASPEKTY LETS

VEĽKOSŤ SYSTÉMU
PRÍJMY A VÝDAVKY
 Poplatky
 Rozpočtové výdavky LETS
  PÔŽIČKY
  DANE
  PROBLÉM DÁVOK V NEZAMESTNANOSTI
  PROBLÉMY S handicapovaným
  HODNOTA MIESTNE MENY A INFLÁCIA
  VZŤAHY SO ŠTÁTNYMI INŠTITÚCIAMI
 Centrálne inštitúcie
 Miestne orgány

Problém peňazí

Sholom Aleichem, židovský spisovatel a humorista, jednou napsal: "Peníze jsou kulaté, rychle se rozkutálejí." Sholom Aleichem, židovský spisovateľ a humorista, raz napísal: "Peniaze sú okrúhle, rýchlo sa rozkutálejí." Konvenční peněžní ekonomika je převážně dílem průmyslové revoluce a doteď nebyla přizpůsobená měnícímu se chápání světa v přicházejícím informačním věku. Konvenčná peňažná ekonomika je prevažne dielom priemyselnej revolúcie a doteraz nebola prispôsobená meniacemu sa chápaniu sveta v prichádzajúcim informačnom veku. Nedostatky současné ekonomiky jsou stále více zřetelné. Nedostatky súčasnej ekonomiky sú čoraz viac zreteľné.

Ľudia z LETS v Škótsku sa rozhodli, že vytvoria prostriedok, vďaka ktorému by spolu mohli obchodovať členovia rôznych LETSystémů. Vznikla tak měna nazývaná "Scotias" a organizace ScotBarter ( http://www.scotbarter.org/ ), která zastřešuje transakce prováděné mezi různými LETSystémy - nazývané " intertrading ". Vznikla tak mena nazývaná "Scotias" a organizácie ScotBarter (http://www.scotbarter.org/), ktorá zastrešuje transakcie vykonávané medzi rôznymi LETSystémy - nazývané "Intertrading".

Miestne a núdzové meny v minulosti

Záznamy o zakládání systémů, které měly umožnit směnu bez oficiální měny, existují už od 17. Záznamy o zakladaní systémov, ktoré mali umožniť výmenu bez oficiálnej meny, existujú už od 17. století. storočia. Ekonom John Bellers v roce 1696 navrhoval namísto penězi platby "pracovními poukázkami". Ekonóm John Bellers v roku 1696 navrhoval namiesto peniazmi platby "pracovnými poukážkami". Nezaměstnaným byly vydávány za práci, resp. Nezamestnaným boli vydávané za prácu, resp. za zboží, které vyráběli ze surovin dodávaných z centra systému. za tovar, ktoré vyrábali zo surovín dodávaných z centra systému. V kanceláři systému se pak prodávalo vyrobené zboží. V kancelárii systéme sa potom predávalo vyrobený tovar. Koupit ho mohli buď pracovníci sami, nebo kdokoliv jiný, kdo poukázky přijal například jako platbu za jídlo nebo jako nájem. Kúpiť ho mohli buď pracovníci sami, alebo ktokoľvek iný, kto poukážky prijal napríklad ako platbu za jedlo alebo ako prenájom. Realizace tohoto Bellersova nápadu ale nakonec skončila neúspěchem. Realizácia tohto Bellersova nápadu ale nakoniec skončila neúspechom.

Posledni komentare
07.06.2012 22:46:14: ZacharyBraun very good work sem friend co jak pozycjonowac marketing
07.06.2012 20:42:35: Youth Windsurfing this Sat and Sun at HISC between 0930-1630hrs . . . kursy windsurfingu

Obsah: Obsah:

SMĚNA SMENA

Transakční náklady Transakčné náklady
Přímá směna a problém dvojnásobné shody potřeb Priama smena a problém dvojnásobnej zhody potrieb
Centralizovaná směna Centralizovaná smena
Nepřímá směna a role informací Nepriama smena a úloha informácií
Časový nesoulad mezi výrobou a spotřebou Časový nesúlad medzi výrobou a spotrebou
Peněžní směna Peňažný smena
Instituce Inštitúcie

LET SYSTÉM LET SYSTÉM

Co je LET systém Čo je ROKOV systém
Principy LET systému Principy ROKOV systému
Organizační struktura LET systému Organizačná štruktúra ROKOV systému
Multilets Multilets
Financování LET systému Financovanie ROKOV systému
Rozvoj LET systému Rozvoj ROKOV systému
Vztah LET systému a státu Vzťah ROKOV systému a štátu
Právní otázky LET systému v České republice Právne otázky ROKOV systému v Českej republike
Historie LET systémů História ROKOV systémov
let systémy v České republice a na Slovensku rokov systémy v Českej republike a na slovenské

STABILITA LET SYSTÉMU STABILITA ROKOV SYSTÉMU

Důsledky selhání při nesplácení závazků Dôsledky zlyhania pri nesplatenia záväzkov
Mechanismy proti zneužívání LET systému Mechanizmy proti zneužívaniu ROKOV systému

PŘÍNOSY LET SYSTÉMU PRÍNOSY ROKOV SYSTÉMU

Teoretické přínosy Teoretické prínosy
Empirické výsledky Empirické výsledky

ROZŠIŘOVÁNÍ LET SYSTÉMU ROZŠÍRENIE ROKOV SYSTÉMU

Síťový efekt Sieťový efekt
Vliv státu na rozšíření LET systému Vplyv štátu na rozšírenie ROKOV systému
Organizační problémy Organizačné problémy
Keďže sa v LETS na obchodovanie používa vlastné - z hľadiska štátu neformálne - mena, vzniká často otázka, či tým nedochádza k daňovým únikom ....>>
Daň z příjmu v LETS - převzato z Měsíčníku Letokruhu, č.11 Daň z príjmu v LETS - prevzaté z Mesačnom Letokruhy, č.11

Článok v HTML Obecně problematika daní z příjmu v ČR: platí se daň z příjmu z prodeje plodů ze zahrádky? >> Všeobecne problematika daní z príjmu v ČR: platí sa daň z príjmu z predaja plodov zo záhradky?>>
Daně v ČR: Příležitostné příjmy - převzato od Českého rozhlasu Dane v ČR: Príležitostné príjmy - prevzaté od Slovenského rozhlasu

LETSystémy v ČR: LETSystémy v ČR:

V České republice vznikají první místní obchodní systémy na konci devadesátých let dvacátého století. V Českej republike vznikajú prvé miestne obchodné systémy na konci deväťdesiatych rokov dvadsiateho storočia. V současnosti jich působí jen několik. V súčasnosti ich pôsobí len niekoľko.


Letokruh Letokruh

Region: Region: České Budějovice a okolí České Budějovice a okolí
Vznik: Vznik: únor 2000 február 2000
Počet členů: Počet členov: 36 (v září 2002) 36 (v septembri 2002)
Měna: Mena: žaludy žalude
Kontakt: Kontakt: Vlaďka Hejzlarová Vlaďka Hejzlarová
Rosa Rosa
Nádražní 55 Nádražní 55
370 01 České Budějovice 370 01 České Budějovice
tel.: 387 432 030 (i záznamník) tel: 387 432 030 (aj záznamník)
letokruh@centrum.cz
http://letokruh.webpark.cz/ http://letokruh.webpark.cz/
Poznámka: Poznámka: Letokruh lze přirovnat ke stromu, kde kmenem (tj. dubem, resp. "účetní centrálou") je LETS spojující jednotlivé větve-členy. Letokruh možno prirovnať k stromu, kde kmeňom (tj dubom, resp. "Účtovné centrálou") je LETS spájajúce jednotlivé vetvy-členov. (Právě se slovem "větve" se lze v pravidelně vydávaném měsíčníku setkat jako s oslovením členů.) Je vybaven programem pro evidenci obchodů. (Práve sa slovom "vetvy" sa možno v pravidelne vydávanom mesačníku stretnúť ako s oslovením členov.) Je vybavený programom pre evidenciu obchodov.Pražský LETS / Agentura GAIA Pražský LETS / Agentúra GAIA

Region: Region: Praha Praga
Vznik: Vznik: listopad 1999 november 1999
Počet členů: Počet členov: 102 (v říjnu 2001) 102 (v októbri 2001)
(z toho 20-30 aktivních) (z toho 20-30 aktívnych)
Měna: Mena: chechtáky chechtáky
Kontakt: Kontakt: LETS, Agentura GAIA LETS, Agentúra GAIA
Lublaňská 18 Lublaňská 18
120 00 Praha 2 120 00 Bratislava 2
tel.: 222 519 734 tel: 222 519 734
gaia@ecn.cz
http://www.ecn.cz/gaia http://www.ecn.cz/gaia
Poznámka: Poznámka: Pražský LETS funguje jako jedna z aktivit Agentury GAIA, více informací (včetně článku o LETS) viz http://www.ecn.cz/gaia/projekty/lets.html Pražský LETS funguje ako jedna z aktivít Agentúry GAIA, viac informácií (vrátane článku o LETS) pozri http://www.ecn.cz/gaia/projekty/lets.htmlROZLET - Rozmarýnkový LETsystém ROZLET - Rozmarýnkový LETsystém

Region: Region: Brno Brno
Vznik: Vznik: podzim 1999 jeseň 1999
Počet členů: Počet členov: přibližně 30 (v listopadu 2001) približne 30 (v novembri 2001)
Měna: Mena: letnička letnička
("jednoletá rostlina" = cca 1 minuta práce) ( "jednoročná rastlina" = cca 1 minúta práce)
Kontakt: Kontakt: Alena Suchánková Alena Suchánková
tel.: 549 248 111 tel: 549 248 111
bedrunka@c-mail.cz
Poznámka: Poznámka: Zakladatelem ROZLETU je Asociace Permakultura (CS). Zakladateľom ROZLET je Asociácia Permakultúra (CS). Rozmarýnek je kontaktní místo pro vyvěšení nabídek a poptávek. Rozmarýnek je kontaktné miesto pre vyvesenie ponúk a dopytov.
(Rozmarýnek je detašované pracoviště Lipky-domu ekologické výchovy, které vzniklo na Rozmarýnové ulici v Brně, Jundrově. Vzniká zde ukázková permakulturní zahrada a scházejí se tu kromě dětí i lidé, kteří se zajímají o trvale udržitelný způsob života - tedy permakulturu.) (Rozmarýnek je detašované pracovisko Lipky-domu ekologickej výchovy, ktoré vzniklo na Rozmarínový ulici v Brne, Jundrov. Vzniká tu ukážková permakulturní záhrada a schádzajú sa tu okrem detí aj ľudia, ktorí sa zaujímajú o trvalo udržateľný spôsob života - teda permakultúry.)
LetsEurope.info - evropský informační portál o LETS LetsEurope.info - európsky informačný portál o LETS Materiál je v angličina

LETS.net - zaujímavé odkazy vrátane Project LETS List - databáza LETS celého sveta Materiál je v angličina

LETS Slovensko - slovenské stránky zaměřené na alternativní ekonomické systémy
LETS Slovensko - slovenské stránky zamerané na alternatívne ekonomické systémy
Materiál je v slovenčine

Zaježová - stránky zajímavé o slovenské vesničce
Zaježová - stránky zaujímavé o slovenské dedinke
Materiál je v slovenčine

GM LETS - stránky autora LETS Michaela Lintona
GM LETS - stránky autora LETS Michaela Lintona
Materiál je v angličina

John C. "The Banking Systems Engineer" Turmel - stránky kanadského propagátora LETSystému
John C. "The Banking Systems Engineer" Turmel - stránky kanadského propagátora LETSystému
Materiál je v angličina

Turmel: LETS Urls around the world - linky na LETS komunity a stránky z celého světa
Turmel: LETS Urls around the world - linky na LETS komunity a stránky z celého sveta
Materiál je v angličina

Letokruh - LETSystém v Českých Budějovicích a okolí
Letokruh - LETSystém v Českých Budějoviciach a okolí
Materiál je v slovenčine

The EF Schumacher Society - EFSchumacher
The EF Schumacher Society - EFSchumacher
Materiál je v angličina - autor knihy "Malé je milé" ("Small Is Beautiful") - Autor knihy "Malé je milé" ( "Small Is Beautiful") Materiál je v slovenčine

Transaction Net - server zaměřený na alternativní ekonomické systémy
Transaction Net - server zameraný na alternatívne ekonomické systémy
Materiál je v angličina

Strohalm - holandské stránky týkající se nejen LETS
Strohala - holandskej stránky týkajúce sa nielen LETS
Materiál je v holandčineMateriál je v angličina

Barataria Exchange Project - stránky věnované vývoji a analýzám LETSystémů v západní Evropě
Barataria Exchange Project - stránky venované vývoju a analýzam LETSystémů v západnej Európe
Materiál je v angličina

Community Information Resource Center - místní ekonomika, udržitelný rozvoj, ekonomická transformace, ...
Community Information Resource Center - miestna ekonomika, udržateľný rozvoj, hospodárska transformácia, ...
Materiál je v angličina

LETS-linkup.com - místní systémy celého světa
LETS-linkup.com - miestne systémy celého sveta
Materiál je v angličina

LETS Kraków - polský LETSystém
LETS Kraków - poľský LETSystém
Materiál je v poľštineMateriál je v angličina

Další příbuzná témata: Ďalšie príbuzné témy:

Barter ICE - barterová centrála spravující různé druhy barterových clearingových účtů jednotlivých klientů; umožňuje zúčtování vícestranných (multilaterálních) barterových obchodů v rámci ČR i do zahraničí ve všech komoditách a odvětvích Barter ICE - barterový centrála spravujúce rôzne druhy výmenných zúčtovacích účtov jednotlivých klientov; umožňuje zúčtovanie mnohostranných (multilaterálnych) výmenných obchodov v rámci SR aj do zahraničia vo všetkých komoditách a sektoroch Materiál je v slovenčine


Barter.cz - server pro barterový obchod Barter.cz - server pre barterový obchod Materiál je v slovenčine

 

sťahovanie a ukladanie súborov, mp-3, knihy, videa...

uloz.to - sdilej snadno data


TOPlist