Pohľady- názory

LETS

Intertrading

Ľudia z LETS v Škótsku sa rozhodli, že vytvoria prostriedok, vďaka ktorému by spolu mohli obchodovať členovia rôznych LETSystémů. Vznikla tak měna nazývaná "Scotias" a organizace ScotBarter ( http://www.scotbarter.org/ ), která zastřešuje transakce prováděné mezi různými LETSystémy - nazývané " intertrading ". Vznikla tak mena nazývaná "Scotias" a organizácie ScotBarter (http://www.scotbarter.org/), ktorá zastrešuje transakcie vykonávané medzi rôznymi LETSystémy - nazývané "Intertrading".


Jestliže je váš LETSystém členem ScotBarteru, můžete obchodovat s lidmi z jiných (jakkoli vzdálených) LETS. Ak je váš LETSystém členom ScotBarteru, môžete obchodovať s ľuďmi z iných (akokoľvek vzdialených) LETS. Znamená to, že můžete vzít rodinu na prázdniny a zaplatit za nocleh a stravu v místní měně. Znamená to, že môžete vziať rodinu na prázdniny a zaplatiť za nocľah a stravu v miestnej mene. Můžete obchodovat se zbožím a službami po celém Skotsku a získat i nové přátele. Môžete obchodovať s tovarom a službami po celom Škótsku a získať aj nových priateľov. Jednoduše řečeno, nyní máte možnost zaplatit za zboží a služby, které nabízejí jiné LETSystémy, podnikatelé a organizace po celém Skotsku. Jednoducho povedané, teraz máte možnosť zaplatiť za tovar a služby, ktoré ponúkajú iné LETSystémy, podnikatelia a organizácie po celom Škótsku.

Proces obchodování mezi LETSystémy nejlépe vystihuje příklad: Stewart navštívil Patrika a June v North Fife LETS. Proces obchodovania medzi LETSystémy najlepšie vystihuje príklad: Stewart navštívil Patrika a June v North Fife LETS. Ti ho vyzvedli na nádraží a poskytli mu nocleh a stravu. Tí ho vyzdvihli na stanici a poskytli mu nocľah a stravu. Jake tedy teď Stewart zaplatí: Jake teda teraz Stewart zaplatí:

Stewart vystavil šek ve Scotias v hodnotě 25$ pro North Fife LETS. Stewart vystavil šek v Scotias v hodnote 25 $ pre North Fife LETS. North Fife LETS poté zaplatí 25 LETS jednotek na účet Patrika a June. North Fife LETS potom zaplatí 25 LETS jednotiek na účet Patrika a June. Administrátor North Fife LETS má 25$ na zaplacení nákladů LETSystému (např. kopírování a pod.). Administrátor North Fife LETS má 25 $ na zaplatenie nákladov LETSystému (napr. kopírovanie a pod.). Patrik a June získali 25 LETS jednotek, které mohou utratit ve svém LETS. Patrik a June získali 25 LETS jednotiek, ktoré môžu minúť vo svojom LETS. Stewart má nové přátele, kteří ho mohou navštívit. Stewart má nových priateľov, ktorí ho môžu navštíviť. Ubytování, stravu a pod. Ubytovanie, stravu a pod. jim nyní mohou nabídnout buď Stewart nebo jiní lidé ze Stewartova LETSystému. im teraz môžu ponúknuť buď Stewart alebo iní ľudia zo Stewartová LETSystému.

Když se LETSystém připojí k ScotBarteru, je mu na jeho jméno otevřen účet. Keď sa LETSystém pripojí k ScotBarteru, je mu na jeho meno otvorený účet. Dále je mu vydána šeková knížka a heslo pro přístup na internetové stránky ScotBarteru. Ďalej je mu vydaná šeková knižka a heslo pre prístup na internetové stránky ScotBarteru. Z onoho LETSystému je vybrána, reps. Z onoho LETSystému je vybraná, reps. zvolena osoba - jakýsi 'spojovatel', která nese zodpovědnost za dohled nad členy LETSystému, kteří chtějí obchodovat s jinými LETS. zvolená osoba - akýsi 'spojovateľ', ktorá nesie zodpovednosť za dohľad nad členmi LETSystému, ktorí chcú obchodovať s inými LETS.

Jestliže člen LETS chce být ubytován v jiné části Skotska - v jiném LETSystému, obě strany obchodu telefonicky kontaktují své 'spojovatele' ještě předtím, než je obchod (v tomto případě ubytování) proveden. Ak člen LETS chce byť ubytovaný v inej časti Škótska - v inom LETSystému, obe strany obchodu telefonicky kontaktujú svoje 'SPOJOVATEL' ešte predtým, ako je obchod (v tomto prípade ubytovania) vykonaný. Host zašle svému 'spojovateli' šek ve své LETS měně (na tvz. "ScotBarterový stínový účet") a ten vypíše šek hostitelovu LETSystému ve stejné výši ve Scotias. Host pošle svojmu 'SPOJOVATEL' šek vo svojej LETS mene (na tvz. "ScotBarterový tieňový účet") a ten vypíše šek hostiteľov LETSystému v rovnakej výške vo Scotias. Hostitel pak obrží sumu ve své LETS měně od svého 'spojovatele', z onoho "Stínového účtu". Hostiteľ potom obrží sumu vo svojej LETS mene od svojho 'SPOJOVATEL', z oného "tieňového účtu".


Každá transakce v LETSystému se skládá z plusu a mínusu: zůstatek jednoho účtu stoupá, druhého klesá. Každá transakcia v LETSystému sa skladá z plusu a mínusu: zostatok jedného účtu stúpa, druhá klesá. Pokud je systém v rovnováze, součet všech kladných zůstatků účtů se rovná součtu zůstatků záporných účtů. Následující obrázek ukazuje, jak probíhá platba jednoho LETSystému jinému přes ScotBarter. Ak je systém v rovnováhe, súčet všetkých kladných zostatkov účtov sa rovná súčtu zostatkov záporných účtov. Nasledujúci obrázok ukazuje, ako prebieha platba jedného LETSystému inému cez ScotBarter.


Přeložil, zkrátil a úpravil Borg Preložil, skrátil a upravil Borg

Žádné komentáře
 

sťahovanie a ukladanie súborov, mp-3, knihy, videa...

uloz.to - sdilej snadno data


TOPlist