Pohľady- názory

Naďa Johanisová: SKRATKY

Na rozdiel od iných kníh, ktoré sa väčšinou zaoberajú príčinami, mechanizmy alebo prejavy krízy, opisuje Short Circuit Richarda Douthwaitea (1996, Liliput Press, Dublin, 386 str) možnosti riešenia. Autor (britský ekonom žijící v Irsku - viz též rozhovor v Poslední generaci 12/1997) podrobně a realisticky popisuje konkrétní příklady místních společenství a skupin z řady průmyslových zemí, kterým se již dnes v různé míře daří trvale udržitelným způsobem využívat místní zdroje v oblasti financí, energie a zemědělství. Autor (britský ekonóm žijúci v Írsku - pozri tiež rozhovor v Posledná generácii 12/1997) podrobne a realisticky opisuje konkrétne príklady miestnych spoločenstiev a skupín z mnohých priemyselných krajín, ktorým sa už dnes v rôznej miere darí trvalo udržateľným spôsobom využívať miestne zdroje v oblasti financií , energia a poľnohospodárstvo. Připravili jsme pro tento ročník Sedmé generace šestidílné shrnutí prvních čtyř kapitol. Pripravili sme pre tento ročník Siedme generácie šestidílné zhrnutie prvých štyroch kapitol. V prvním díle seriálu najdete obecný úvod - ekonomické argumenty a tipy pro vznik soběstačných společenství. V prvom diele seriálu nájdete všeobecný úvod - ekonomické argumenty a tipy pre vznik sebestačných spoločenstiev. V dalších pěti dílech si podrobněji všimneme již existujících systémů místních měn a netradičních finančních organizací. V ďalších piatich dieloch si podrobnejšie všimneme už existujúcich systémov miestnych mien a netradičných finančných organizácií.
V prvom diele (SG2/99) tohto seriálu podľa knihy Richarda Douthwaitea Skratky sme sa zaoberali otázkou miestnej sebestačnosti - prečo je z hľadiska prírody aj ľudí žiaduce a akú zvoliť stratégiu na jej dosiahnutie. Klíčovou součástí takové strategie je snaha o nezávislý finanční systém. Kľúčovou súčasťou takejto stratégie je snaha o nezávislý finančný systém. V něm hrají podstatnou roli místní měny. V ňom hrajú podstatnú úlohu miestnej meny.
Seriál Skratky, spracovaný podľa prvej časti knihy Richarda Douthwaitea Short Circuit, opisuje systémy miestnych mien, neziskových lokálnych bánk a ďalších netradičných spôsobov nakladania s peniazmi, ktoré vo svete existujú a fungujú. Podle autora, anglického ekonoma a novináře, jsou cestou k nezávislosti na nestabilním a destruktivním světovém ekonomickém systému. V minulém díle - (SG 4/99) jsme se věnovali měnám LETS a švýcarskému bezúročnému výpůjčnímu systému Wirtschaftsring. Podľa autora, anglického ekonóma a novinára, sú cestou k nezávislosti na nestabilnom a deštruktívnym svetovom ekonomickom systéme. V minulom diele - (SG 4 / 99) sme sa venovali menám LETS a švajčiarskemu bezúročnému výpůjčnímu systému Wirtschaftsring. Dnes se soustředíme na lokální měny, využívající tištěné "bankovky". Dnes sa sústredíme na lokálnej meny, využívajúci tlačené "bankovky".


Při slově "banka" se člověku vybaví neosobní instituce, mezinárodní kapitál, mramorové haly, ozbrojená stráž. Pri slove "banka" sa človeku vybaví neosobné inštitúcie, medzinárodný kapitál, mramorové haly, ozbrojená stráž. V tomto a dalších dílech seriálu, zpracovaného podle knihy Richarda Douthwaitea Zkratky, si budeme všímat penežních ústavů, které se zmíněné představě radikálně vymykají. V tomto a ďalších dieloch seriálu, spracovaného podľa knihy Richarda Douthwaitea Skratky, si budeme všímať peňažných ústavov, ktoré sa tejto predstave radikálne vymykajú. Peníze pro ně nejsou cílem, ale prostředkem, nejde jim o zisk, ale o podporu místních ekonomik, drobných podnikatelů, neziskových organizací či lidí, kteří se ocitli na okraji. Peniaze pre nich nie sú cieľom, ale prostriedkom, nejde im o zisk, ale o podporu miestnych ekonomík, drobných podnikateľov, neziskových organizácií, alebo ľudí, ktorí sa ocitli na okraji. Podle Richarda Douthwaitea jsou takovéto "banky" nezbytnou podmínkou pro vznik místní soběstačnosti. Podľa Richarda Douthwaitea sú takéto "banky" nevyhnutnou podmienkou pre vznik miestnej sebestačnosti.

V tomto predposlednom diele sa zoznámime s niektorými netradičnými a úspešnými formami podpory drobných podnikateľov v anglosaských krajinách. Argumentů pro podporu drobného místního podnikání je řada, některé jsme rozvedli v předchozích dílech (první a čtvrtý - viz SG 2/99 a 8/99). Argumentov pre podporu malého miestneho podnikania je rada, niektoré sme rozviedli v predchádzajúcich dieloch (prvý a štvrtý - viď SG 2 / 99 a 8 / 99). Drobné místní firmy často využívají místní zdroje a slouží místním lidem, mají menší potřebu dálkové přepravy, majitel bývá začleněn do místního společenství. Drobné miestne firmy často využívajú miestne zdroje a slúži miestnym ľuďom, majú menšiu potrebu diaľkovej prepravy, majiteľ býva začlenený do miestneho spoločenstva. Má proto tendenci utrácet své peníze opět v místě a bývá ochotnější dodržovat místní normy a pravidla. Má preto tendenciu míňať svoje peniaze opäť v mieste a býva ochotnejší dodržiavať miestne normy a pravidlá.
Seriál Zkratky (viz též SG 2,4,6,8,10 / 99) je stručným zhrnutím prvých štyroch kapitol knihy Richarda Douthwaitea Short Circuit, ktoré pojednávajú o miestnych menách a bankových systémoch, podporujúcich lokálnu ekonomiku. V tomto posledním díle najdete podrobnosti o baskických Mondragonských družstvech ao stavebních záložnách, z nichž první založili v roce 1775 štamgasti v anglické hospodě. V tomto poslednom diele nájdete podrobnosti o baskických Mondragonských družstvách ao stavebných záložnách, z ktorých prvé založili v roku 1775 štamgasti v anglickej krčme. Zmíníme se také o holandských družstevních pojišťovnách a bance, která zvrátila zdánlivě nevyhnutelný trend úpadku chicagské čtvrti South Shore. Zmienime sa aj o holandských družstevných poisťovniach a banke, ktorá otočila zdanlivo neodvratný trend úpadku chicagskej štvrti South Shore.
 

sťahovanie a ukladanie súborov, mp-3, knihy, videa...

uloz.to - sdilej snadno data


TOPlist