Pohľady- názory

Naďa Johanisová: SKRATKY

Štvrtý diel: Neziskové banky


Při slově "banka" se člověku vybaví neosobní instituce, mezinárodní kapitál, mramorové haly, ozbrojená stráž. Pri slove "banka" sa človeku vybaví neosobné inštitúcie, medzinárodný kapitál, mramorové haly, ozbrojená stráž. V tomto a dalších dílech seriálu, zpracovaného podle knihy Richarda Douthwaitea Zkratky, si budeme všímat penežních ústavů, které se zmíněné představě radikálně vymykají. V tomto a ďalších dieloch seriálu, spracovaného podľa knihy Richarda Douthwaitea Skratky, si budeme všímať peňažných ústavov, ktoré sa tejto predstave radikálne vymykajú. Peníze pro ně nejsou cílem, ale prostředkem, nejde jim o zisk, ale o podporu místních ekonomik, drobných podnikatelů, neziskových organizací či lidí, kteří se ocitli na okraji. Peniaze pre nich nie sú cieľom, ale prostriedkom, nejde im o zisk, ale o podporu miestnych ekonomík, drobných podnikateľov, neziskových organizácií, alebo ľudí, ktorí sa ocitli na okraji. Podle Richarda Douthwaitea jsou takovéto "banky" nezbytnou podmínkou pro vznik místní soběstačnosti. Podľa Richarda Douthwaitea sú takéto "banky" nevyhnutnou podmienkou pre vznik miestnej sebestačnosti.

Preťať začarovaný kruh

Proč jsou peněžní ústavy, které investují v místě a podporují drobné podnikání i za cenu nižších úroků a nižšího zisku, tak důležité? Prečo sú peňažné ústavy, ktoré investujú v mieste a podporujú drobné podnikanie aj za cenu nižších úrokov a nižšieho zisku, tak dôležité?

Jeden z důvodů tkví v mechanismu "pozitivní zpětné vazby", známé také jako "začarovaný kruh". Jeden z dôvodov tkvie v mechanizme "pozitívnej spätnej väzby", známe tiež ako "začarovaný kruh". Rozsáhlé venkovské oblasti v "rozvinutém" světě a řada čtvrtí velkých měst, jako je Birmingham nebo Chicago, se ocitají v ekonomickém úpadku, který konvenční banky urychlují. Rozsiahle vidiecke oblasti v "rozvinutom" svete a mnoho štvrtí veľkých miest, ako je Birmingham alebo Chicago, sa ocitajú v ekonomickom úpadku, ktorý konvenčné banky urýchľujú. Investují totiž úspory místních lidí do projektů, které slibují co nejvyšší výnosy tak, aby měly co nejvyšší zisk a mohly platit co nejvyšší úroky. Investujú totiž úspory miestnych ľudí do projektov, ktoré sľubujú čo najvyššie výnosy tak, aby mali čo najvyšší zisk a mohli platiť čo najvyšší úrok. Problém je v tom, že takovéto projekty se velmi často realizují na druhém konci země - nebo na druhém konci světa. Problém je v tom, že takéto projekty sa veľmi často realizujú na druhom konci krajiny - alebo na druhom konci sveta. Místní projekty většinou nejsou ve světovém kontextu konkurenceschopné - neplynou z nich tak vysoké zisky, a tak vzniká začarovaný kruh. Miestne projekty väčšinou nie sú vo svetovom kontexte konkurencieschopné - nevyplývajú z nich také vysoké zisky, a tak vzniká začarovaný kruh. Uspořené peníze místních lidí, které by mohly posloužit pro půjčky místním podnikatelům, unikají z regionu, místní firmy nedostanou úvěr, roste nezaměstnanost, domy chátrají a kdo může, ten se odstěhuje. Usporené peniaze miestnych ľudí, ktoré by mohli poslúžiť pre pôžičky miestnym podnikateľom, unikajú z regiónu, miestne firmy nedostanú úver, rastie nezamestnanosť, domy chátrajú a kto môže, ten sa odsťahuje. Odcházejí nejčastějí mladí a schopní, s poklesem populace klesají pracovní a podnikatelské příležitosti pro ty, kdo zůstali. Odchádzajú najčastejšie mladí a schopní, s poklesom populácie klesajú pracovné a podnikateľské príležitosti pre tých, ktorí zostali. Banky mají ještě menší příležitost poskytovat úvěry. Banky majú ešte menšiu možnosť poskytovať úvery. Úpadek se prohlubuje, venkovské oblasti se vylidňují, mizí místní osídlení a s ním péče o krajinu i tradice. Úpadok sa prehlbuje, vidiecke oblasti sa vyľudňujú, mizne miestnej osídlenia as ním starostlivosti o krajinu i tradície.

Jak přetnout začarovaný kruh? Ako preťať začarovaný kruh? Důležité je pochopit, upozorňuje Douthwaite, že zisk, který nám plyne z uložených či investovaných peněz, nemusí být nutně finanční. Dôležité je pochopiť, upozorňuje Douthwaite, že zisk, ktorý nám vyplýva z uložených alebo investovaných peňazí, nemusia byť nevyhnutne finančná. Jestliže moje peníze umožnily místnímu podnikateli rozšířit výrobu, takže syn dostal v jeho firmě práci a nemusí se stěhovat, budu mít možná větší radost, než bych měla ze sebevyššího úroku. Ak moje peniaze umožnili miestnemu podnikateľovi rozšíriť výrobu, takže syn dostal v jeho firme práci a nemusí sa sťahovať, budem mať možno väčšiu radosť, ako by som mala zo sebevyššího úroku.

Lidem, kteří investují do "alternativních peněžních ústavů", nebo se podílejí na jejich řízení, jde o takovéto "sociální dividendy". Ľuďom, ktorí investujú do "alternatívnych peňažných ústavov", alebo sa podieľajú na ich konanie, ide o takéto "sociálne dividendy". Některé "neziskové banky" mají překvapivě dlouhou tradici, a to iu nás. Niektoré "neziskové banky" majú prekvapivo dlhú tradíciu, a to aj u nás. Družstevní úvěrové a peněžní ústavy vznikaly v českých zemích od poloviny 19. Družstevné úverové a peňažné ústavy vznikali v českých krajinách od polovice 19. století, jejich kontinuita však byla v letech 1948 - 1989 přervána a dnes se nesnadno navazuje. storočia, ich kontinuita však bola v rokoch 1948 - 1989 přervána a dnes sa ťažko nadväzuje. Jaká je situace jinde? Aká je situácia inde?

Banky pro chudé Banky pre chudobné

Družstevní záložny (či úvěrové ústavy - anglicky credit unions) mají svůj původ v 19. Družstevní záložny (alebo úverové ústavy - anglicky credit unions) majú svoj pôvod v 19. století v Německu, kde je jejich vznik spojován se jménem ekonoma Friedricha Wilhelma Raiffeisena. storočia v Nemecku, kde je ich vznik spájaný s menom ekonóma Friedricha Wilhelma Raiffeisen. V Británii měly v polovině devadesátých let 100 000 členů, v Irsku 1,3 milionu, v USA dokonce 66 milionů. V Británii mali v polovici deväťdesiatych rokov 100 000 členov, v Írsku 1,3 milióna, v USA dokonca 66 miliónov. Jak se liší družstevní záložna od obyčejné banky? Ako sa líši družstevní záložna od obyčajnej banky? Za prvé: funguje jako družstvo. Po prvé: funguje ako družstvo. Peníze, uložené v záložně, jsou zároveň členským podílem, každý člen má (stejné) hlasovací právo. Peniaze, uložené v záložně, sú zároveň členským podielom, každý člen má (rovnaké) hlasovacie právo. Za druhé: členové mají společné pracoviště nebo bydliště. Po druhé: členovia majú spoločné pracovisko alebo bydlisko. Za třetí: ačkoliv mohou mít i profesionální zaměstnance, vycházejí z étosu dobrovolné práce. Po tretie: hoci môžu mať aj profesionálny personál, vychádzajú z Étos dobrovoľníckej práce. Například záložnu v irské vesnici Tallow v hrabství Waterford, o níž ještě bude řeč, řídila od jejího založení v roce 1968 do roku 1984 správní rada bez nároku na finanční odměnu. Napríklad záložní v írskej dedine tallow v grófstve Waterford, o ktorej ešte bude reč, riadila od jej založenia v roku 1968 do roku 1984 správna rada bez nároku na finančnú odmenu.

Z hlediska podpory místní soběstačnosti je výhodou družstevních záložen jejich důraz na lokální služby - slouží zaměstnancům jednoho podniku nebo lidem v jedné obci či regionu. Z hľadiska podpory miestnej sebestačnosti je výhodou družstevných bánk ich dôraz na lokálne služby - slúži zamestnancom jedného podniku alebo ľuďom v jednej obci alebo regióne. Pozitivní jsou i velmi stabilní úroky z půjček - v Irsku se například mezi lety 1958 a 1995 vůbec nezměnily. Pozitívne sú aj veľmi stabilné úroky z pôžičiek - v Írsku sa napríklad medzi rokmi 1958 a 1995 vôbec nezmenili. Rubem této stability je jejich poměrně značná výše, takže jsou výhodné pro soukromé osoby, méně již pro firmy. Rubom tejto stability je ich pomerne značná vyššie, takže sú výhodné pre súkromné osoby, menej už pre firmy. Další nevýhodou pro místní podnikatele je krátká doba splatnosti půjček (V Irsku a v Británii v roce 1995 pět let). Ďalšie nevýhodou pre miestnych podnikateľov je krátka doba splatnosti pôžičiek (V Írsku a Británii v roku 1995 päť rokov). Většina členů a správních rad či ředitelů záložen navíc nepovažuje podporu místní ekonomiky za prioritu, jejich cílem je spíše sociální pomoc, chápou záložny jako "banky pro chudé". Väčšina členov a správnych rád či riaditeľov bánk navyše nepovažuje podporu miestnej ekonomiky za prioritu, ich cieľom je skôr sociálnu pomoc, chápu záložny ako "banky pre chudobných".

Přesto existují záložny, které programově podporují místní zaměstnanost. Napriek tomu existujú záložny, ktoré programovo podporujú miestnu zamestnanosť. Příkladem je již zmíněná záložna v malé irské obci Tallow. Príkladom je už spomínaná záložna v malej írskej obci tallow. Členové její správní rady zorganizovali kursy pro místní nezaměstnané a poté, co se několik z nich inspirovalo a založilo vlastní firmy, koupila a zrenovovala záložna budovu bývalé sýpky, aby měly firmy kde sídlit. Členovia jej správnej rady organizovali kurzy pre miestne nezamestnaných a potom, čo sa niekoľko z nich inšpirovalo a založilo vlastné firmy, kúpila a zrenovovala záložna budovu bývalej sýpky, aby mali firmy kde sídliť. "Budovu nevyužívají jen podnikatelé," vysvětluje Sheila Ryan, od roku 1984 placená ředitelka záložny v Tallow. "Budovu nevyužívajú len podnikatelia," vysvetľuje Sheila Ryan, od roku 1984 platená riaditeľka záložny v tallow. "Pořádali jsme tu také různé kursy a výstavy, konalo se zde i mezinárodní sochařské sympozium." "Pořádali sme tu aj rôzne kurzy a výstavy, konalo sa tu aj medzinárodné sochárske sympózium."

Záložna v prasečinci Záložna v chovov ošípaných

Když byla dánská banka JAK (zkratka slov jord, arbejde, kapital - půda, práce, kapitál) v roce 1972 pohlcena komerční bankou Bikuben, roztrpčilo to mnohé členy hnutí JAK do té míry, že se rozhodli založit vlastní banky JAK. Keď bola dánska banka AKO (skratka slov jord, arbejde, kapital - pôda, práca, kapitál) v roku 1972 pohltená komerčnou bankou Bikuben, roztrpčilo to mnohých členov hnutia AKO do tej miery, že sa rozhodli založiť vlastnú banky JAK. Patřila k nim i Inger Marie Ebbesen z vesnice Gr lsted, na půli cesty mezi Arhusem a Viborgem. Patrila k nim aj Inger Marie Ebbesen z dediny Gr lsted, na polceste medzi Arhus a Viborg. "Hnutí JAK vzniklo v roce 1931, jeho zakladatelem byl Dán Kristian Engelbrecht Kristiansen. Kristiansen v dětství zažil těžkosti svých rodičů, kteří obdělávali chudou půdu na vřesovišti a s největším vypětím spláceli půjčku. Dospěl k přesvědčení, že skutečný kapitál vzniká tam, kde se zúrodňuje neplodná půda, z peněz však žádný reálný užitek neplyne. z půjček by se proto neměly platit úroky. Úroky z půjček vedou ke koncentraci bohatství, zvyšování zadluženosti a růstu nezaměstnanosti," vysvětluje Inge Marie Ebbesen. "Hnutie AKO vzniklo v roku 1931, jeho zakladateľom bol Dán Kristian Engelbrecht Kristiansen. Kristiansen v detstve zažil ťažkosti svojich rodičov, ktorí obrábali chudobnú pôdu na vresoviskami as najväčším vypätím splácali pôžičku. Dospel k presvedčeniu, že skutočný kapitál vzniká tam, kde sa zúrodňuje neplodná pôda, z peňazí však žiadny reálny úžitok neplynie. z pôžičiek by sa preto nemali platiť úroky. Úroky z úverov vedú ku koncentrácii bohatstva, zvyšovanie zadlženosti a rastu nezamestnanosti, "vysvetľuje Inge Marie Ebbesen. Inge založila svou mikro-banku přímo na farmě, kde její manžel choval prasata, rodina Inge tvořila první správní radu. Inge založila svoju mikro-banku priamo na farme, kde jej manžel choval ošípané, rodina Inge tvorila prvú správnu radu.

Dánské mikro-banky JAK mají některé rysy společné s družstevními záložnami. Dánske mikro-banky AKO majú niektoré črty spoločné s družstevními záložnami. Působí lokálně, půjčky se poskytují členům - podílníkům, vklady/podíly jsou zárukou pro půjčky a zároveň dávají členům možnost hlasovat o záležitostech banky. Pôsobí lokálne, pôžičky sa poskytujú členom - akcionárom, vklady / podiely sú zárukou pre pôžičky a zároveň dávajú členom možnosť hlasovať o záležitostiach banky. Jejich zvláštností jsou bezúročné půjčky a velmi nízce úročené hypotéky. Ich zvláštnosťou sú bezúročné pôžičky a veľmi nízko úročené hypotéky.

"Záložna v prasečinci" rychle rostla, v osmdesátých letech už měla vlastní budovu a několik zaměstnanců. "Záložna v chovov ošípaných" rýchlo rástla, v osemdesiatych rokoch už mala vlastnú budovu a niekoľko zamestnancov. V roce 1992 ji však vláda zakázala, oficiálně kvůli špatným úvěrům, podle Inge proto, že úspěšný peněžní ústav, poskytující bezúročné půjčky, ohrožoval etablované banky. V roku 1992 ju však vláda zakázala, oficiálne kvôli zlým úverom, podľa Inge preto, že úspešný peňažný ústav, poskytujúcej bezúročné pôžičky, ohrozoval etablované banky. Inge se však nevzdává a vyjadřuje přesvědčení, že svou banku brzo opět otevře. Inge sa však nevzdáva a vyjadruje presvedčenie, že svoju banku čoskoro opäť otvorí. Mezitím pořádá na farmě kursy pro zájemce, kteří by chtěli založit odbočky záložen/mikro-bank JAK v dalších zemích EU. Medzitým organizuje na farme kurzy pre záujemcov, ktorí by chceli založiť odbočky záložen / mikro-bánk AKO v ďalších krajinách EÚ.

Přidaná hodnota pro lidi a přírodu Pridaná hodnota pre ľudí a prírodu

Družstevní záložny i mikro-banky JAK připomínají obyčejné banky v tom, že umožňují spoření a půjčky především občanům. Družstevní záložna i mikro-banky AKO pripomínajú obyčajné banky v tom, že umožňujú sporenie a pôžičky predovšetkým občanom. Britská organizace Triodos (dříve Mercury Provident - v roce 1995 se sloučila s holandskou bankou Triodos a převzala její jméno) připomíná spíše grantovou agenturu. Britská organizácia Triodos (predtým Mercury Provident - v roku 1995 sa zlúčila s holandskou bankou Triodos a prevzala jej meno) pripomína skôr grantovú agentúru. Neposkytuje však granty, ale půjčky s nízkým úrokem na projekty, které vedle finanční návratnosti mohou nabídnout ještě "přidanou hodnotou pro společnost nebo pro životní prostředí" - tedy projekty, prospěšné lidem nebo přírodě. Neposkytuje však granty, ale pôžičky s nízkym úrokom na projekty, ktoré popri finančnej návratnosti môžu ponúknuť ešte "pridanou hodnotou pre spoločnosť alebo pre životné prostredie" - teda projekty, prospešné ľuďom alebo prírode. Svým klientům umožňuje Triodos tzv. etické investování. Svojim klientom umožňuje Triodos tzv etické investovania. Mohou si uložit 10 ? Môžu si uložiť 10? na týden, nebo třeba 50 000 ? na týždeň, alebo treba 50 000? na půl roku, a sami si v určitém rozmezí mohou určit, jaké budou požadovat ze svého vkladu úroky. na pol roka, a sami si v určitom rozmedzí môžu určiť, aké budú požadovať zo svojho vkladu úroky. Pokud chce zákazník ze svého vkladu úrok 2,5%, banka si přičtě své provozní náklady (asi 4%), a dlužník - předkladatel úspěšného projektu - obdrží půjčku, z níž pak splácí 6,5%. Ak chce zákazník zo svojho vkladu úrok 2,5%, banka si pripočíta svoje prevádzkové náklady (asi 4%), a dlžník - predkladateľ úspešného projektu - dostane pôžičku, z ktorej potom spláca 6,5%. Někteří zákazníci nepožadují žádné úroky. Niektorí zákazníci nepožadujú žiadne úroky. O to je pak půjčka výhodnější. O to je potom pôžička výhodnejšie.

Na rozdíl od některých podobných fondů vybírá Triodos nejprve projekty, potom pro ně hledá financování. Na rozdiel od niektorých podobných fondov vyberá Triodos najprv projekty, potom pre ne hľadá financovanie. Vkladatelé si mohou do určité míry sami určit, do kterého projektu banka jejich peníze investuje. Vkladatelia si môžu do určitej miery sami určiť, do ktorého projektu banka ich peniaze investuje. Od splynutí s holandskou bankou (rovněž zaměřenou na etické investování) si Mercury/Triodos slibují především to, že budou moci podpořit i větší projekty, třeba stavbu obytného celku v hodnotě 250 000 ?. Od splynutie s holandskou bankou (zameraná aj na etické investovanie) si Mercury / Triodos sľubujú predovšetkým to, že budú môcť podporiť aj väčšie projekty, treba stavbu obytného celku v hodnote 250 000?. "V zásadě jsme pro investování v místě, ale pokud je region působení banky příliš malý, může se stát, že se nenajde potřebný kapitál pro větší půjčky, navíc tu může nastat problém s likviditou - rychlou dostupností peněz, když například klient potřebuje vybrat větší vklad," vysvětluje člen rady Triodos Glen Saunders. "V zásade sme pre investovanie v mieste, ale ak je región pôsobenie banky príliš malý, môže sa stať, že sa nenájde potrebný kapitál pre väčšie pôžičky, navyše tu môže nastať problém s likviditou - rýchlou dostupnosťou peňazí, keď napríklad klient potrebuje vybrať väčší vklad , "vysvetľuje člen rady Triodos Glen Saunders. Není bez zajímavosti, že všichni členové sedmičlenné rady, která Mercury v roce 1974 založila, byli stoupenci učení rakouského filosofa a zakladatele waldorfské pedagogiky Rudolfa Steinera. Nie je bez zaujímavosti, že všetci členovia sedemčlennej rady, ktorá Mercury v roku 1974 založila, boli stúpenci učenia rakúskeho filozofa a zakladateľa waldorfské pedagogiky Rudolfa Steinera. Po organizační stránce vystřídala Mercury více forem. Po organizačnej stránke vystriedala Mercury viac foriem. Do roku 1986 fungovala jako provident society - jakási vzájemně podpůrná společnost. Do roku 1986 fungovala ako provident society - akási vzájomne podporná spoločnosť. Nevýhodou této formy byla skutečnost, že vkladatelé se automaticky stávali členy/podílníky organizace, a určitá minimální část jejich vkladu spadala do kategorie členských podílů. Nevýhodou tejto formy bola skutočnosť, že vkladatelia sa automaticky stávali členmi / podielnikov organizácie, a určitá minimálna časť ich vkladu patrila do kategórie členských podielov. Ty plnily roli tzv. rizikového kapitálu (jejich výše určovala celkovou výši poskytovaných půjček) a v případě finančních problémů organizace by o ně podílníci přišli hned v prvním kole. Tie plnili úlohu tzv rizikového kapitálu (ich výška určovala celkovú sumu poskytnutých pôžičiek) av prípade finančných problémov organizácie by o ne podielnici prišli hneď v prvom kole. Přitom z členských podílů nebylo možné platit členům/podílníkům úroky. Pritom z členských podielov nebolo možné platiť členom / podielnikom úroky.

Nevýhodu členských podílů vyřešila Mercury přechodem na jinou organizační formu - veřejnou společnost s ručením omezeným. Nevýhodu členských podielov vyriešila Mercury prechodom na inú organizačnú formu - verejnú spoločnosť s ručením obmedzeným. Dosavadní členské podíly přetvořila na neúročené akcie, přičemž v zájmu demokratického řízení zachovala ve statutu nové organizace princip "jeden člen - jeden hlas", bez ohledu na výši členského podílu/neúročené akcie. Doterajšie členské podiely pretvorila na neúročené akcie, pričom v záujme demokratického riadenia zachovala v štatúte novej organizácie princíp "jeden člen - jeden hlas", bez ohľadu na výšku členského podielu / neúročené akcie. Pak vydala nové akcie, které, stejně jako dosavadní členské podíly, plnily roli rizikového kapitálu, ale organizace z nich mohla členům platit úrok, resp. Potom vydala nové akcie, ktoré, rovnako ako doterajšie členské podiely, plnili úlohu rizikového kapitálu, ale organizácia z nich mohla členom platiť úrok, resp. dividendy. dividendy.

Bangladéš a Chicago Bangladéš a Chicago

Bangladéšský profesor ekonomie Mohammed Yunus se v roce 1974 rozhodl vyjít do ulic, aby zjistil, kde jsou příčiny hladu a chudoby v jeho zemi. Bangladéščan profesor ekonómie Mohammed Yunus sa v roku 1974 rozhodol vyjsť do ulíc, aby zistil, kde sú príčiny hladu a chudoby v jeho krajine. Setkal se s ženou, která vyráběla pro majitele obchodu bambusové stoličky za padesát haléřů denně. Stretol sa so ženou, ktorá vyrábala pre majiteľa obchodu bambusové stoličky za päťdesiat halierov denne. Byla by si vydělala podstatně víc, kdyby mohla stoličky prodávat sama. Bola by si zarobila podstatne viac, keby mohla stoličky predávať sama. Neměla ale kapitál na nákup bambusu - stál libru. Nemala ale kapitál na nákup bambusu - stál libru. Během několika dní se setkal s jedenačtyřiceti dalšími lidmi v podobné situaci - zoufale jim chyběl kapitál v celkové výši asi dvaceti liber. Počas niekoľkých dní sa stretol s jedenačtyřiceti ďalšími ľuďmi v podobnej situácii - zúfalo im chýbal kapitál v celkovej výške asi dvadsať libier. Navzdory odporu konnvenčních bankéřů založil Yunus banku Grameen, která půjčovala částky do sta liber těm nejchudším. Napriek odporu konnvenčních bankárov založil Yunus banku Grameen, ktorá požičiavala sumy do sto libier tým najchudobnejším. Po dvaceti letech se ukazuje, že názory skeptiků se nepotvrdily - 98 chudých dlužníků ze sta své dluhy splatí. Po dvadsiatich rokoch sa ukazuje, že názory skeptikov sa nepotvrdili - 98 chudobných dlžníkov zo sto svoje dlhy splatí.

Tajemství úspěchu banky Grameen spočívá ve vzájemném ručení dlužníků. Tajomstvo úspechu banky Grameen spočíva vo vzájomnom ručení dlžníkov. Systém převzala řada dalších organizací, mezi nimi i Women's Self-Employment Project (WSEP) v Chicagu. Systém prevzala rada ďalších organizácií, medzi nimi aj Women's Self-Employment Project (WSEP) v Chicagu. Cílem projektu je pomoci nezaměstnaným osamělým matkám začít podnikat. Cieľom projektu je pomôcť nezamestnaným osamelým matkám začať podnikať. Ženy se dají dohromady po pěti. Ženy sa dajú dohromady po piatich. Po absolvování podnikatelského kursu si založí účet v bance a skupinka se mezi sebou dohodne, které dvě obdrží půjčku jako první. Po absolvovaní podnikateľského kurzu si otvorí účet v banke a skupinka sa medzi sebou dohodne, ktoré dve dostane pôžičku ako prvý. Půjčka nepřesahuje 1 500 $ a je splatná do jednoho roku. Pôžička nepresahuje 1 500 $ a je splatná do jedného roka. Členky jednoho kruhu se nadále scházejí vždy na několik hodin dvakrát měsíčně a tam, kde je to možné, se scházejí i s členkami ostatních kruhů. Členky jedného kruhu sa naďalej stretávajú vždy na niekoľko hodín dvakrát mesačne a tam, kde je to možné, sa stretávajú aj s členkami iných kruhov.

Jestliže první dvě ženy spolehlivě splácejí dluh, přijdou po dvou měsících na řadu další dvě. Ak prvé dve ženy spoľahlivo splácajú dlh, prídu po dvoch mesiacoch na rad ďalšie dve. Za dalších šest týdnů obrží půjčku poslední členka kruhu, samozřejmě za předpokladu, že splátky ostatních jsou v pořádku. Za ďalších šesť týždňov obrží pôžičku posledný členka kruhu, samozrejme za predpokladu, že splátky ostatných sú v poriadku. "Devadesát sedm procent všech půjček dostaneme bez problémů zpět, " říká Connie Evans, ředitelka projektu. "Deväťdesiat sedem percent všetkých pôžičiek dostaneme bez problémov späť," hovorí Connie Evans, riaditeľka projektu. Úspěšné absolventky prvního kola mohou postupně dostávat další, vyšší půjčky, až se ocitnou na horní hranici 10 000 $. Úspešné absolventky prvého kola môžu postupne dostávať ďalšie, vyššie pôžičky, až sa ocitnú na hornú hranicu 10 000 $. U těchto větších půjček WSEP nespoléhá pouze na tlak kolegyň z kruhu. U týchto väčších pôžičiek WSEP nespolieha iba na tlak kolegýň z kruhu. Vyžaduje záruku ve formě nějakého cenného předmětu či kusu nábytku, o který pak žena, když dluh nesplatí, skutečně přijde. Určené záruku vo forme nejakého cenného predmetu alebo kusa nábytku, o ktorý potom žena, keď dlh nesplatí, skutočne príde.

WSEP poskytuje další typy půjček a pořádá kursy, za které účastnice platí podle své finanční situace 8 až 52 $ týdně. WSEP poskytuje ďalšie druhy pôžičiek a organizuje kurzy, za ktoré účastník platí podľa svojej finančnej situácie 8 až 52 $ za týždeň. Navzdory těmto příjmům a patnáctiprocentním ůrokům není WSEP finančně soběstačná, a větší část nákladů, včetně mezd jejích čtyř zaměstnanců, jsou kryty dotacemi od nadací a vládních úřadů. Napriek týmto príjmom a patnáctiprocentním úrokoch nie je WSEP finančne sebestačná, a väčšia časť nákladov, vrátane miezd jej štyroch zamestnancov, sú kryté dotáciami od nadácií a vládnych úradov.

Connie Evans je přesvědčena o smyslu činnosti WSEP: "Prakticky jedinými zaměstnavateli ve čtvrtích, kde pracujeme, jsou velké firmy, obchodní domy a restaurace typu McDonald´s. Práce je tam špatně placená a neposkytuje ženám ani praxi, ani příležitost k dalšímu osobnímu rozvoji. Vlastní podnikání je prostředkem, který může tato omezení překonat. Pozvedne ženám sebevědomí, poskytne lepší kvalitu života, zvýší jejich prestiž v očích dětí. Navíc peníze, které jim zákazníci zaplatí, zůstávají v místním oběhu, místo aby odplynuly jinam." Connie Evans je presvedčená o zmysle činnosti WSEP: "Prakticky jedinými zamestnávateľmi vo štvrtiach, kde pracujeme, sú veľké firmy, obchodné domy a reštaurácie typu McDonald's. Práca je tam zle platená a neposkytuje ženám ani prax, ani príležitosť k ďalšiemu osobnému rozvoju. Vlastné podnikanie je prostriedkom, ktorý môže tieto obmedzenia prekonať. pozdvihne ženám sebavedomie, poskytne lepšiu kvalitu života, zvýši ich prestíž v očiach detí. Navyše peniaze, ktoré im klienti zaplatia, zostávajú v miestnom obehu, namiesto aby odplynuly inam. "

Žádné komentáře
 

sťahovanie a ukladanie súborov, mp-3, knihy, videa...

uloz.to - sdilej snadno data


TOPlist