Pohľady- názory

LETS

Petr Harasimovič: Analýza alternatívneho platobného systému ROKOV Systém

Obsah: Obsah:

SMĚNA SMENA

Transakční náklady Transakčné náklady
Přímá směna a problém dvojnásobné shody potřeb Priama smena a problém dvojnásobnej zhody potrieb
Centralizovaná směna Centralizovaná smena
Nepřímá směna a role informací Nepriama smena a úloha informácií
Časový nesoulad mezi výrobou a spotřebou Časový nesúlad medzi výrobou a spotrebou
Peněžní směna Peňažný smena
Instituce Inštitúcie

LET SYSTÉM LET SYSTÉM

Co je LET systém Čo je ROKOV systém
Principy LET systému Principy ROKOV systému
Organizační struktura LET systému Organizačná štruktúra ROKOV systému
Multilets Multilets
Financování LET systému Financovanie ROKOV systému
Rozvoj LET systému Rozvoj ROKOV systému
Vztah LET systému a státu Vzťah ROKOV systému a štátu
Právní otázky LET systému v České republice Právne otázky ROKOV systému v Českej republike
Historie LET systémů História ROKOV systémov
let systémy v České republice a na Slovensku rokov systémy v Českej republike a na slovenské

STABILITA LET SYSTÉMU STABILITA ROKOV SYSTÉMU

Důsledky selhání při nesplácení závazků Dôsledky zlyhania pri nesplatenia záväzkov
Mechanismy proti zneužívání LET systému Mechanizmy proti zneužívaniu ROKOV systému

PŘÍNOSY LET SYSTÉMU PRÍNOSY ROKOV SYSTÉMU

Teoretické přínosy Teoretické prínosy
Empirické výsledky Empirické výsledky

ROZŠIŘOVÁNÍ LET SYSTÉMU ROZŠÍRENIE ROKOV SYSTÉMU

Síťový efekt Sieťový efekt
Vliv státu na rozšíření LET systému Vplyv štátu na rozšírenie ROKOV systému
Organizační problémy Organizačné problémy
Žádné komentáře
 

sťahovanie a ukladanie súborov, mp-3, knihy, videa...

uloz.to - sdilej snadno data


TOPlist