Pohľady- názory

Romská otázka

Vojtech Korim - Vybrané kapitoly pre asistentov učiteľov

Univerzita M. Bela, B. Bystrica

 

V roku 2006 uplynulo 600 r. od vydania prvej monografie o Romoch na území bývalého Uhorska, kt. napísal Samuel  Augustiny ab Hortis, evanjelický kňaz zo Spiša pod názvom „Cigáni v Uhrosku".

E. Horváthová - uviedla niekoľko konkrétnych príkladov usadzovania rómskych rodín väčšinou za hradbami miest a mestečiek.

Pomenovanie Roma:

V slovenskom jazyku Rómovia. Pomenovanie Roma na základe dohody v rámci Medzinárodnej rómskej únie (založili ju v roku 1971), ktorá reprezentuje Rómov a má zastúpenie aj v OSN.

 

Pôvod Rómov, ich pomenovanie, osudy v indickej pravlasti a príchod do Európy

 

Pôvod jazyka:

Pre najstaršie dejiny Rómov neexistujú v historiografii žiadne relevantné písomné pramene. Jazykovedné výskumy spoľahlivo preukázali príslušnosť rómštiny do veľkej skupiny, tkz. indoeurópskych jazykov, pričom pôvod rómskeho jazyka treba hľadať priamo v sankrste. Na základe lingvistických analýz treba pravlasť Rómov hľadať v Randžastáne, čo je štát v strednej Indii pri západných hraniciach s Pakistanom (podľa tohoto výkladu Pandžáb nebude ich pravlasťou).

Rómsky jazyk v ďalšom vývoji preberal slová od národov s kt. R žili určitý čas a to najviac z gréčtiny a balkánskych jazykov (ich pobyt na území Byzantskej ríše - dokumentuje najstaršia správa, zmienka - Život sv. Georga Anthonina, napísal jeho žiak malý Georg roku 1068 v kláštore Iberon na hore Athos - opísal príhodu na dvore byzantského cisára Konštantína Mononacha, kt. v roku 1050 povolal do svojho sídla v Konstantinopole čarodejníkov, aby kúzlami zničili dravé šelmy v jeho poľovných revíroch. Označil túto skupinu  grécky Athinganoi, čítaj Acsingános).

1  
2  
 

sťahovanie a ukladanie súborov, mp-3, knihy, videa...

uloz.to - sdilej snadno data


TOPlist