Predovšetkým, demokratickí politici sa tvária, ako keby problémy v tejto oblasti neexistovali. Hlavným dôvodom je strach z toho, že by svojim postojom alebo konaním boli obvinení, že sú rasistami alebo  extrémistami. Práve preto má  množstvo demokratických politikov, intelektuálov i novinárov podobnú autocenzúru ako v časoch  socializmu, kedy zvykli ľudia iné hovoriť o spoločnosti a jej problémoch doma v okruhu rodiny a známych a iné na verejnosti. O probléme sa nehovorí verejne, ale potichu a zbytočne sa z neho robí tabu. Ak sa však naďalej budú demokratickí politici tváriť, že problém neexistuje, situácia sa bude len zhoršovať a extrémisti túto šancu využijú a začnú obyvateľstvo získavať na svoju stranu jednoduchými, ale vo svojej podstate extrémistickými riešeniami. Preto ak chceme zabrániť katastrofe, nesmú sa demokratickí politici báť pravdivo pomenovať tento problém a navrhnúť reálne  riešenia.

Vlani som navštívil celkom 9 obcí, ktorých súčasťou sú veľké rómske osady. Zistil som, že za posledných 15 rokov došlo v týchto osadách k zdvojnásobeniu počtu obyvateľov. Nezamestnanosť tu dosahuje  takmer 100 %. Obyvatelia týchto osád sú vlastne celoživotne na dôchodku. Pri tomto trende je jasné, že ak sa neurobia  účinné opatrenia, tak o 30 rokov tieto náklady spoločnosť nebude vládať utiahnuť.

Úzko súvisiacim problémom je aj nárast kriminality, a to jednak násilných trestných činov, o ktorých sa dnes veľa hovorí, ale aj obrovského množstva drobnej kriminality, prepadnutí na ulici a drobných krádeží v domoch a záhradách. Na túto kriminalitu sú využívané najmä maloleté detí  z dôvodu ich beztrestnosti. To vedie až k úplnej rezignácii obetí, ktoré sa už ani neobracajú na políciu a prestali veriť v ochranu zákona a len ticho trpia. Po skúsenostiach s predošlými  výsledkami vyšetrovaní takéto krádeže ani nehlásia. Žiaľ, psychická trauma bezradných a bezmocných ľudí, poväčšine starších občanov je hrozná. Títo ľudia vlastne ani nemôžu zmeniť svoje bydlisko, nakoľko si nemajú za čo kúpiť byt v meste alebo v inej časti Slovenska, lebo ich súčasné domy v blízkosti osád sú nepredajné.

Aké je riešenie tejto situácie? Doteraz praktizovaná filozofia postavená na tom, že čím viac peňazí sa dá rómskej komunite či už vo forme sociálnych dávok alebo iných výdavkov, tým bude situácia lepšia jednoznačne zlyhala. Ukazuje sa, že týmto systémom sa podarilo len vybudovať veľkú sieť úžerníkov, u ktorých väčšina týchto peňazí končí. Riešením je nedávať im ani cent bezprácne a ak,  tak len stravu a bývanie. Peniaze len za pracovnú aktivitu na verejnoprospešných prácach, ktorých potreba je u nás obrovská. Žiaľ, môj pokus o zapojenie  dlhodobo nezamestnaných ľudí do práce pri čistení okolia riek, potokov  a ciest od odpadkov nenašiel v parlamente zatiaľ podporu.

Rovnako je nevyhnutné sprísniť zodpovednosť rodičov za výchovu detí. Opakujúce  sa záškoláctvo, fetovanie a kriminalita niektorých detí dokazuje neschopnosť  rodičov vychovať ich. V takomto prípade by zodpovednosť za výchovu detí mal prevziať štát. Ak ich necháme v tomto prostredí, za niekoľko rokov sa budú správať presne ako ich rodičia.  Možno sa niekomu tieto riešenia zdajú priveľmi rázne. Myslím si však, že treba prestať vymýšľať eufemizmy a inotaje. Naopak, problém treba jasne pomenovať  a začať ho  riešiť.