Poznámka na úvod: Článok nie je pre tých, ktorí chcú na rómskej otázke vytĺkať politický kapitál alebo roznecovať rasové napätie. Má byť ďalším podnetom pre kompetentných, aby konečne začali vážne riešiť negatívny demografický vývoj na Slovensku a to tak v záujme Rómov samotných ako aj celej spoločnosti.    

Ak v článku spomínam Rómov, myslím to vo všeobecnosti, netýka sa to všetkých Rómov. Rovnako pod pojmom "bieli" nemyslím všetkých nie Rómov.

Osobne nevidím dôvod ďakovať za to, že Rómovia udržiavajú populáciu Slovenska nad vodou, resp. že táto vďaka nim neklesá. Nie je tu dôvod na radosť, ale na veľké obavy, čo z demografického vývoja vyplynie o takých 20 rokov. Len ťažko si asi vie niekto predstaviť ako by sa Rómovia dneška postarali o seba bez pomoci zmenšujúcej sa majority na ktorú je väčšina z nich úplne sociálne odkázaná (chcel by som veriť, že v budúcnosti to bude inak; nemyslím tým naopak). Týmto ale nechcem povedať, že Rómom pomáhať netreba, alebo že za svoje postavenie si môžu len sami. Za problémy v akých sa dnes nachádzajú môže aj terajšia majorita. Jej pomoc už roky pripomína "pomoc" rodičov voči svojim deťom, ktoré rozmaznali, resp. ktorým dovolia a dajú čo len môžu, len aby neotravovali a mali od nich pokoj; bez ohľadu na to čo tie deti robia, ako sa správajú, ako si pomoc vážia, či im táto k ich vývoju pomáha, alebo ich skôr brzdí. Z takéhoto prístupu nič nezíska ani jedna ani druhá strana. Je na škodu obom. Ukážkovým príkladom nesprávnej pomoci a výchovy je nepriame podporovanie ignorovania nutnosti plánovaného rodičovstva z čoho vzniká veľký problém nie len pre terajšiu majoritu ale možno v prvom rade pre Rómov samotných. 

Možno "bieli" si skutočne nevážia možnosť mať deti, keď ich nechcú privádzať na svet, ale dá sa povedať, že Rómovia z osád (myslím to vo všeobecnosti, lebo sú aj výnímky) si deti vážia viac? Viete ako tie deti vo všeobecnosti vyzerajú, čo robia? 

K podvedomému cíteniu potreby vysoko nadpriemerného plodenia by som povedal, že Rómovia vo všeobecnosti žijú prítomnosťou. Až tak ďaleko sotva uvažujú že by v tomto prostredí mohli obrovskou pôrodnosťou ovládnuť priestor. Toľko detí plodia skôr len tak, alobo z ľahkomyseľnosti; zvlášť ak im to často krátkozraký sociálny systém, zavedený "bielymi", umožňuje, resp. ich od toho neodrádza.

Od zmieneného pána som dostal otázku, prečo majú bieli pocit, že nerodenie detí majority nie je problém, ale živenie Rómov problémom je??? 

Z otázky vyplýva krátkozrakosť a bagatelizovanie problému rýchleho nárastu na štát zväčša odkázanej vrstvy obyvateľstva. Akokeby tu tento problém nebol, resp. je tu iný, ktorý ho zväčšuje a preto je potrebné prioritne riešiť ten iný a pokiaľ ho nevyriešime tak nehovorme o tom, že pre štát bude čoraz ťažšie uživiť narastajúcu a na štát zväčša odkázanú rómsku populáciu... 

Netvrdím, že nerodenie detí zo strany majority nie je problém. Ale je to len jej problém. Nijak ním nikoho nezaťažujú. Iba ak by z ich produktivity chcel niekto ťažiť. Verím ale tomu, že to tak nie je. Naproti tomu, zabezpečovaním rýchlo narastajúcej vrstvy obyvateľstva, ktorá je zväčša odkázaná na štát, je zaťažovaná tá vrstva obyvateľstva, ktorá nutnosť plánovaného rodičovstva neignoruje.

Preto by som našim politikom, ktorí mali, alebo majú šancu v tomto smere niečo zmeniť, vrátane SNS, a tiež zástupcom rómskej inteligencie, rád položil otázku, prečo má daňový poplatník, či už je Róm alebo neRóm, doplácať na tých, ktorí sa nezodpovedne stavajú k otázke plánovaného rodičovstva? Veď je nepriamo nútený svojimi daňami podporovať nezodpovedné správanie. 

V prípade, že to považujú za problém, prečo ho doposiaľ neriešili? Resp. ak áno, tak ako? 

Nejde tu o akúsi skrytú formu diskriminácie? A nezneužívajú sa tu deti? Iná možnosť je možno tá, že tým, ktorí ich plodia v hojnom počte, aj keď sú sami na štát odkázaní, je jedno či ich deti budú trieť biedu. Je tu aj nejaká ďalšia možnosť vysvetlenia? Ak áno, aká?

Zabúda sa, že je trestným činom ak si niekto neplní vyživovaciu povinnosť. Pričom vyživovacia povinnosť to zďaleka nie je len nakupovanie výlučne za peniaze, ktoré prišli od štátu, teda od daňových poplatníkov. Čo na to hovoria zodpovední politici a zástupcovia rómskej inteligencie?

Pokiaľ si toto spoločnosť neuvedomí, nikdy v tomto probléme nedôjdeme konca a to ani pri najlepšom chcení. Postaráme sa o tisíc, možno desať tisíc detí na štát odkázaných rodičov, ale za chrbtom nám za krátko pribudne dva krát toľko detí, o ktoré sa ich rodičia nebudú vedieť sami materiálne postarať.

Kto má rád deti, a záleží mu na nich, nemal by ich v hojnom počte privádzať na svet do takých pomerov, kde on sám trpí núdzou a je odkázaný na daňových poplatníkov. Maximálne jedno, dve, aby sa o nich vedel ako tak postarať a vychovať.  

Riešenie rómskej otázky na Slovensku vidím veľmi pesimisticky. Predpokladám, že alibizmus politikov a prehnané, často krát aj účelové zaoberanie sa inými "závažnými" problémami (napr. maďarskou otázkou) nám najbližších 10-20 rokov sotva dovolia efektívne riešiť rómsku otázku. Je veľmi otázne či to po rokoch bude ešte vôbec možné.  

Súvisace články, ako: Prvý krok k efektívnej pomoci Rómom, Smer chcel v minulosti vážne riešiť rómsku otázku, sa nachádzajú na tomto blogu v rubrike Rómska otázka.