Pohľady- názory

Svet

Najväčšia vzbura všetkých čias.


Prekladám posolstvo, ktoré sa šíri na francúzskom webe.
Hlboko s ním súhlasím a  pripájam sa k nemu. 
Prosím ,rozširujte ho ďalej.


original fr.>>>

Najväčšia vzbura všetkých čias. Anonymný list.Francúzsko, 16. 8. 2009
 (Ktokoľvek by chcel vydávať tento list za svoje osobné dielo, nech je pokladaný za klamára. Ktokoľvek by na ňom zmenil trebárs len čiarku, nech je nazvaný falzifikátor. Ktokoľvek by ho použil pre riadenie skupiny ľudí, nech je označený ako uzurpátor.)

Dobrý deň!

Práve sa aktivizuje najväčšia vzbura všetkých čias. Je pokojná, odhodlaná, nekompromisná a vedomá. Toto povstanie je neformálne, nemôže byť organizované, hierarchizované zostáva majetkom každého, kto si prečíta tento text.

Mnohí z vás ste mali dosť inteligencie, aby ste sa snažili pochopiť súkolia TOHTO sveta, hľadali ste si informácie neformálnymi cestami.

To, čo ste objavili, vás hlboko šokovalo, ale mali ste stále máte odvahu o tom hovoriť vo svojom okolí, aby ste prebudili vedomie tých, ktorí spia ako pne, manipulovaní mediálnou propagandou a svojím vlastným egom.

Počas celých desaťročí pozorujete činy svojich vodcov, bez toho aby ste mohli  čokoľvek na nich zmeniť.

Robia, čo sa im chce s pomocou svojich nevedomých a zainteresovaných prisluhovačov, bez toho aby sa spýtali na váš názor, napriek tomu, že boli zvolení, aby sa riadili vašimi pokynmi.

O nič ich nežiadajte ...  o vôbec nič.  To by znamenalo, že sa domnievate, že ich potrebujete.

Na internete sa veľa hovorí na tému "Ilumináti".  (Ak ste o nich ešte nikdy nepočuli, Vyhľadajte si na internete na význam tohto slova.)

Prečo tí, ktorí sa snažia kontrolovať váš svet, necenzurujú (zatiaľ), všetky tieto stránky a videa, ktoré ich je odhaľujú?

Dôvod je veľmi jednoduchý: umožniť aby zavládol stres a strach a aby sa vytvoril pocit bezmocnosti tvárou v tvár postupnému narastaniu ich "svetovej vlády", ktorá bude favorizovať (relatívne) iba nepatrnú časť ľudského rodu a zatiaľ čo druhú, početnejšiu časť vyhladí.
Tento pocit strachu a bezmocnosti posilňuje uskutočnenie ich plánu na svetový totalitarizmus prostredníctvom zákona, ktorý poznáme pod názvom zákon príťažlivosti.
Podľa prijatej definície tohto zákona "človek neochvejne priťahuje veci, na ktoré sa koncentruje (ktoré si želá a pevne verí, že ich bude vlastniť)  a najmä priťahuje tých, ktorých sa bojí.


Tak ako ho v súčasnosti "vodcovia"  zákona príťažlivosti učia sú tieto zákony individuálne a točia sa hlavne okolo tých istých tém: chcem zbohatnúť, chcem stretnúť lásku, chcem dom svojich snov, atď. ... Ja, ja, ja ....
Zákon príťažlivosti, tak ako je vyučovaný v súčasnosti, je založený na egoistických požiadavkách, posilňuje egoizmus a môže vytvoriť svet podobný tomuto založenom na EGU, ktorý plodí iba katastrofy, vojny nespravodlivosť.

V tomto svete nikto nemôže nájsť pravé šťastie.  To je nepochybné.

Tento zákon príťažlivosti je kolektívnym aj individuálnym zákonom odvodeným od skutočného univerzálneho zákona, ktorý sa nazýva "zákon príčiny dôsledku".

Môže byť pre ľudstvo účinný iba cez individuálne a kolektívne želania / príkazy v záujme kolektívu, teda nezainteresované a altruistické.

Je evidentné, že na čím viacej si bude rozhodujúca masa ľudí želať  šťastie ostatných (príčina), tým viac budú ich činy zamerané na blaho ľudí tejto planéty, ktorí z nich budú mať prospech (výsledok), a naopak.


Zákon príťažlivosti je iba úchylkou zákona príčiny a  dôsledku.


Čím viacej budete mať strach z psychopatických predátorov, ktorí vám vládnu, tým viac budete uznávať ich moc.

Čím viac sa budete cítiť zbavený svojich vnútorných síl, tým viacej budete priťahovať udalosti, ktoré oni chcú, aby sa stáli ... pretože veríte v ich moc, aj keď si ju neželáte ... a oni  to vedia. Bez vás však  nemajú žiadnu moc.

Stojíte na úsvite Nového svetového poriadku, ktorý chcel ustanoviť Adolf Hitler.

Je úplne možné, aby vďaka vášmu vedomiu reálnej osobné a kolektívnej moci, ktorá je vo vás  tento deň nikdy nevzíde.

Od Georgea Busha otca až k Nicolasovi Sarkozymu, cez Davida Rockefellera si väčšina vysoko postavených politikov želala tento nový svetový poriadok.

Pokiaľ ho dosiahnu, bude sa úplný koniec vašich slobôd nezvrátiteľné podrobenie ľudského vedomia technológiám (prostredníctvom už existujúceho a odovzdávaného čipu implantovaného do každého ľudského tela, buď oficiálnym spôsobom alebo nejakou okľukou). Toto všetko už viete, pokiaľ nie, vyhľadajte si informácie.

V januári 2009 vyhlásil francúzsky prezident Nicolas Sarkozy pri novoročnom blahoželaní veľvyslancom:
 "Pôjdeme spoločne k novému svetovému poriadku a nikto, hovorím nikto, sa mu nebude môcť postaviť!"

Je nepopierateľné, že pre toto je totalitný a vyhrážajúci prejav, ale viete, čo ešte dodal?
"Pokiaľ to neurobíme v roku 2009, bude oveľa ťažšie urobiť v roku 2010." Tento rok "bude nepochybne jedným z najťažších za desiatky rokov." "Čas hrá proti nám."

Čas hrá proti nám ...

Presne tak, ich čas na tejto planéte a v ich podzemných krytoch je spočítaný, dôjde k jeho bezprecedentnému zrýchlenie a to vďaka vášmu vedomiu a vedomia všetkých ľudí, ktorí budú jednoducho aplikovať to, čo sa tu odporúča.

Pozemské bohatstvo patrí vám a nie úzkej vrstve zazobancov  riadiacich svet.


Všetko bohatstvo sveta bolo vytvorené prácou a utrpením vašich rodičov, starých rodičov, praprarodičov, atď., ... nedobrovoľných otrokov rodín, ktorí vždy mali v rukách opraty vlády tohto sveta.

V žiadnom prípade nemôže toto bohatstvo patriť tejto "vládnucej" kaste. Patrí práve tak obyvateľom západu aj obyvateľom Afriky aj celému zvyšku sveta, ktorých predkovia, či už boli zapojení do vytvárania vašich spoločností alebo izolovania od zvyšku sveta, prispeli k evolúcii sveta jednoducho tým, že žili.

Musíte sa znova chopiť svojej vnútornej a kolektívnej moci. Táto moc je nesmierna. Je skrytá v každej ľudskej bytosti a jednoduché odhodlanie spôsobí, že vo vás vzíde. Buďte pripravení, pretože svet sa zmení vďaka vám a vďaka všetkým ľudským bytostiam dobrej vôle, ktorí prispejú k tomuto odporúčaniu.

Nie je dôležité či ste ateisti, veriaci alebo agnostici Dôležitý je váš zámer, vedomie (pre veriace duše), ktoré v sebe nosíte.

Medzi ateistami existuje pomerne rovnaké množstvo ľudí dobrej vôle voči blížnym ako u veriacich rôznych náboženstiev, siekt, bratstiev a iných zoskupení.

Existuje tiež pomerne rovnaké zastúpenie ľudí zlej vôle voči svojim blížnym medzi ateistami ako aj medzi veriacimi rôznych náboženstiev, siekt, bratstiev a iných zoskupení.

Popierať to by bolo ľahkoverné.

Vo všetkých sférach spoločnosti sú osoby  dobré aj zlé, vo všetkých skupinách a vo všetkých krajinách. Niekedy je možno spoznať ich podľa slov, ale predovšetkým a najmä podľa ich činu.

Z toho vyplýva, že pre je lepšie oprieť sa o Skutočnú lásku, o Vedomie,  než  o nejakú skupinu zloženú zo zámerov, ktoré si vzájomne odporujú a vylučujú sa.

Otvorte svojho ducha Univerzálnej láske a nie láske obmedzenej na jednu skupinu.

Odpútať sa od VŠETKÝCH  foriem hierarchie je JEDINOU cestou k nájdeniu svojej osobnej moci.

Od úsvitu sveta držia psychopati bez Vedomia v rukách vládu vo všetkých oblastiach, vo všetkých sférach, vo všetkých skupinách a na mnohých úrovniach, aby mohli ovládať a riadiť zvyšok obyvateľstva, ktorý všeobecne viac inklinuje k mieru nie je si vedomý existencie a manipulácie psychopatie.

Svojím pacifizmom a úrovňou svojho vedomia umožnila táto populácia až doteraz nevedomky svoje podrobenie sa  psychopatom, ktorí neváhajú využívať sľuby, nádej, láskavosť, lož, prefíkanosť, vydieranie, autorita, slovné násilie a konečne aj fyzické násilie k tomu  aby si udržali svoju moc.

Nech je vaša viera a vaša úroveň akákoľvek vedomia akákoľvek dobré vidíte, že  tento svet je svetom krvilačným, riadeným krvilačným bytosťami, ktorý sa iba zriedkavo starajú o dobro a o život blížneho.

Bez toho aby ste sa odpútali od svojich osobných aktivít, ktoré sú dôležité pre zmenu vášho sveta môžete k nim pridať ešte jednu naviac. Tá vám umožní spojiť sa v reálnom čase so všetkými osobami dobrej vôle, ktoré žijú vo všetkých kútoch sveta.

Vytvoríte spojenie medzi sebou samým a všetkými ostatnými, tak ako to doposiaľ v celej histórii ľudstva ešte nikdy nebolo poznáme.

Nech je vaša rasa alebo príslušnosť akákoľvek, prevezmete kontrolu nad svojím životom, bez toho aby ste umožňovali psychopatom klamať vás a riadiť.

Skôr než vám ukážeme, ako to urobiť je dôležité vám osvetliť účinnosť a vplyv Vašej osobnej moci, vášho zámeru.
Nebudeme po vás chcieť, aby ste meditovali alebo modlili sa, čo môže mať uspávajúci vplyv na vedomie, keď je používané ako súčasť viery. Každý koná ako si želá, pri vedomí, že pre to čo sa tu vyžaduje je pozdvihnutie vedomia.

Byť si vedomý  svojho okolia, svojej osobnej moci nevyžaduje uskutočňovanie meditácie, ale nevylučuje sa to vzájomné ak je meditácia praktizovaná pri  plnom vedomí.

Ľudia môžu mať zostrené vedomie, bez toho aby čokoľvek praktizovali. Čo je dôležité, je intencia, Osobné vedomie, Úprimnosť a Priamosť.


Vaša moderná veda, fyzika, dokázala, že  hmota je zložená z energie, z vibrácií, a to od kameňa až po vzduch, ktorý dýchate a ktorý nevidíte.

Každý atóm, každé fyzické teleso vydáva vibráciu, vlnu.

To je dôkaz na ktorom sa zhoduje celý svet: všetko v ľuďmi známom vesmíre vydáva vibráciu, frekvenciu.

Dáme vám príklad zo sveta ľudí: keď sa vo vašej blízkosti stresuje jednotlivec alebo skupina, táto vibrácia, táto vlna je nákazlivá (emočný vplyv)  a môže vás priviesť k tomu, že tiež začnete byť v strese, nedokážete vplyv relativizovať a odpútať sa od neho, alebo pokiaľ nemáte zaostrené Vedomie reality, čosi od vás bude vyžadovať dodatočnú snahu o koncentráciu.

V každom prípade vás zasiahne táto vibrácia stresu, či už ju prekonáte alebo nie.

Rovnaké je to s každou myšlienkou, citom alebo zámerom, ktorý v sebe vytvoríte.

Každý zodpovedá určitej vibračnej úrovni, od nízkej až po vysokú a  ovplyvňuje svoje okolie negatívne alebo pozitívne. Mozgové vlny sú merateľné.

Vďaka vašim zámerom, myšlienkam (príčina) sa môžete nielen "napojiť" súčasné na všetkých ľudí dobrej vôle na Zemi (s rovnakou vlnovou dĺžkou), ale tiež ovplyvniť beh dejín (dôsledok).

MÔŽETE VYHNAŤ Z VAŠEJ PLANÉTY PSYCHOPATOV, ktorí vám ukradli vašu vnútornú a kolektívnu moc, pokiaľ sa neprispôsobia ceste Vedomie a Univerzálnej lásky, ktoré sú teraz aktivované.

Voľba je na nich: ísť touto cestou , alebo byť zvrhnutými zo Zeme. Ich existencia sa stane peklom a istým koncom, pokiaľ nebudú nasledovať energiu / vibrácie, ktorá nastupuje rýchlosťou blesku vďaka vám, vášmu uvedomovaniu a šíreniu tohto posolstva.

Vaša moc je omnoho väčšia ako sa domnievate, pokiaľ budete nasledovať cestu Vedomie nie cestu spánku. Táto moc sa znásobí všetkými tými, ktorí vás budú sprevádzať týmto smerom.

Tu je to, čo máte urobiť a je to celkom jednoduché ...

Päť minút po Poludní vášho času choďte do ústrania a položte pravú ruku (prípadne obe ruky) na zem, alebo na podlahu, pokiaľ ste na 50. poschodí mrakodrapu, potom všetkými bunkami svojej bytosti pošlite svoju Energiu / Vedomie k stredu Zeme a povedzte nahlas  alebo myšlienkou (intenzívnou a vedomou):

"Nech všetci psychopati, ktorí riadia alebo sa snažia riadiť moju planétu, nasledujú cestu Vedomie, cestu Univerzálnej lásky, a to ihneď, alebo nech sú bezodkladne odstránení zo Zeme."

Váš mozog vytvori mozgovú vlnu, ktorá bude znásobená podobnými vedomými vlnami miliónov ľudí okolo celej planéty.

Ať už věříte ve svou osobní a kolektivní moc nebo ne, toto prosté tvrzení vás bude stát denně pouze několik sekund, jeden prostý impuls. Či už veríte alebo nie vo svoju osobnú a kolektívnu moc  toto jednoduché tvrdenie vás bude stáť denne iba niekoľko sekúnd, jeden jednoduchý impulz.

Ať už si vytvoříte Vědomí své osobní a kolektivní moci nebo ne, musíte to dělat, pokud je vaším přáním radikální změna směrem k harmonické Zemi, kde je si každý vědom důležitosti života bližního, a humanismus a rozvoj duše vystřídají okamžitě tato planetární jatka. Či už si vytvoríte Vedomie svojej osobnej a kolektívnej moci alebo nie, musíte to robiť, pokiaľ je Vaším želaním radikálna zmena smerom k harmonické Zemi, kde si je každý vedomý dôležitosti života blížneho a humanizmus a rozvoj duše okamžite vystriedajú tieto  planetárne jatky.

V okamihu, keď sú písané tieto riadky, je už táto operácia vykonávaná denne vo frankofónnom svete.

Podľa intenzity a frekvencie vyvolanej   zvyšujúcim sa adekvátnym počtom aktivizovaných osôb môže byť výsledok rýchly, alebo o veľa pomalší. Pokračujte v tejto aktivite aj v čase mieru.

 Pripojte svoju Energiu / vedomie k tomuto postupu podľa vyššie uvedených pokynov. Nerobte z toho ani náboženstvo, ani rituál, ani Povinnosť. Tento akt musí byť Vedomý.

Pokiaľ zmeškáte  navrhovanú hodinu, nevadí. Počas dňa bude každú hodinu niekde na planéte 12.05, Takže to môžete urobiť v ktorúkoľvek hodinu dňa a pripojiť sa k novej kolektívnej vibrácií ľudí dobrej vôle, ktoré vyvolajú tento impulz niekde na Zemi.

Tato praktika vám nezabraňuje provádět vaše aktivity, naopak, učiní je čím dál tím více vědomými a posílí je. Tieto cvičenia vám nezabráňuje vykonávať vaše aktivity ale naopak, urobí ich čím ďalej tým viac vedomými posilní ich. Ide tu nielen o beh dejín, ale dovolí vám rozvíjať vaše Vedomie, vaše odhodlanie pre lepší svet, váš altruizmus, silu vášho zámeru a spojiť vás s ostatnými tak, aby ste našli svoju osobnú aj kolektívnu silu.

Vládne pokusy, ako sovietske, tak americkej (aj CIA) s "psychologickými javmi" tiež dokazujú reálnosť týchto javov.  Nevydávali by miliardy na pokusy  veci, ktoré neexistujú.

Pre nich nejde o to vedieť, či tieto javy existujú, ale pochopiť ich mechanizmy a ich rôzne možné aplikácie.

Schopnosti ľudskej duše sú študované po celé desaťročia vašimi vládami a tie by chceli, aby ste verili, že pre nemáte žiadnu moc?

Chcú, aby ste verili, že pre tieto schopnosti sú len výsadou niekoľkých mimoriadne nadaných, niekoľkých vyvolených?

Pokiať je toto odpoveďou, ku ktorej sa prikláňate, kto by mohol byť dosť silný, aby vás prebudil z vašej letargia?

Len vy sami.

Od čias čo existuje svet, "autority" vás neprestali oddeľovať, rozdeľovať, aby vás mohli lepšie ovládať. Neustále sa obávajú vášho zjednotenia. Vedia, že pred vašou KOLEKTÍVNOU MOCOU nemôžu nič robiť.

Energia / vibrácie, ktoré sú aktivované a stimulované v tejto chvíli sú výsledkom planetárnej dohody medzi ľuďmi dobrej vôle voči svojim blížnym za účelom  jednoduchého vyhladenie psychopatov z vášho sveta. Výsledok bude jednoznačný.

 Vyzývame k rýchlemu šírenie presného prekladu tohto listu do všetkých jazykov sveta.
K prekladom priložte aj francúzsky originál.
Webmajstri, blogeri, admistrátori fór, spisovatelia a všetci ľudia dobrej vôle rozširujte tento list do celého sveta.
 Kopírujte ho na svoje blogy, weby, fóra, do kníh, umožníte jeho sťahovanie v PDF verzií, aby ho ľudia dobrej vôle mohli posielať svojim priateľom.
Umožnite svojim návštevníkom vyjadriť sa k tomuto námetu. Budú tam ľudia vnímaví, aj skeptickí .... zasiahnu aj psychopati. Na tom nezáleží,pretože v skutočností bude konať sila, odhodlanie a zámer mnohých ľudí.
Najväčší povstanie VŠETKÝCH ČIAS je teraz aktivované. Je mierumilovné, odhodlané, nezastaviteľné a vedomé.
„Nech všetci psychopatí sveta, ktorí riadia alebo sa snažia riadiť moju planétu nasledujú cestu Vedomia, cestu Univerzálnej lásky a to hneď,alebo nech sú bezodkladne odstránení zo Zeme."
Nech vaše vedomie sprevádza vaše kroky.  Starajte sa o seba aj o svoje okolie.
Francúzsko, 16. 8. 2009
Žádné komentáře
 

sťahovanie a ukladanie súborov, mp-3, knihy, videa...

uloz.to - sdilej snadno data


TOPlist