Pohľady- názory

Psychológia, ľudské vzťahy

Násilí ve vtazích teenageru

nasili ve vztazich teenager.pdf, (161.81kB)
1. Násilí ve vztazích teenagerů
Mladí lidé, kteří spolu začínají chodit, jsou ohroženi násilím ve vztahu stejně jako dospělí.
Na rozdíl od dospělých, kteří již mají zkušenosti se vztahy, jsou mnohem více zranitelnější.
O domácím násilí se v české společnosti již hovoří, česká veřejnost tento problém začíná odsuzovat. Přesto je násilí ve vztazích mnohem více rozšířený jev, než se většina lidí
domnívá. S některou z forem násilí od svého partnera se během svého života setkává 38 procent žen. (Mezinárodní výzkum Násilí na ženách Sociologický ústav AV ČR, 2003, S.
Pikálková).
Násilí ale nezačíná až v době manželství, poznamenává všechny fáze vztahu – od seznamování, dobu, kdy spolu mladí lidé chodí, začínají spolu bydlet až po partnerství a
manželství, pokračuje i po případném rozchodu či rozvodu.
Problematika násilí mezi mladými lidmi, které navazují partnerské vztahy, je podceňována. Tato doba je spojena s představou romantických lásek. Málokdo si s obdobím, kdy lidé chodí na rande, chodí spolu, začínají spolu bydlet, spojuje ponižování, kontrolování, omezování a nebo i bití, fackování a sexuální násilí. Některé varovné signály počínajícího násilí nevnímají mladí lidé jako násilí. Je pro to několik vysvětlení:
- děti byly svědky násilí, viděly, že se otec chová násilně, mají pak pocit, že násilí je normální, přejali tento model chování od rodičů
- mají představu, že takové chování je normální, protože vrstevníci prožívají to samé
- mají strach opustit vztah poznamenaný násilím, protože by ztratili společenský status mezi vrstevníky
Mladí lidé nevnímají některé projevy násilí jako násilí. Jejich násilí zůstává skryto, protože: jsou nezkušení ve vztazích, jsou tlačeni ostatními vrstevníky chovat se násilně a zdá se jim
to přirozené, chtějí být nezávislí na rodičích, mají „romantický“ pohled na lásku.
Varovné signály násilí ve vztahu lze rozpoznat. Ve vztahu se objevuje znevažování, shazování, hanlivé poznámky, urážky, které mají toho druhého ponížit. Mladí lidé, kteří spolu
začínají chodit zažívají:
-psychické násilí: nepřiměřenou žárlivost, kontroly, pronásledování, zesměšňování před kamarády, nadávky, obviňování, omezování, příkazy, izolaci od přátel, vydírání,
nátlak, vyhrožování sebevraždou…
- fyzické násilí: strčení, kopnutí, facky, bití, kopání, trhání vlasů, ohrožování nožem…
- sexuální násilí: znásilnění, nucení násilím či hrozbami k sexuálním praktikám či pohlavnímu styku
I ve vztazích mladých lidí jeden z partnerů zkouší udržovat kontrolu a moc nad druhým, což je základní charakteristika násilného vztahu. Když jeden udržuje moc a druhý má strach.
Násilí se časem zhoršuje a nabývá na intenzitě.
 

sťahovanie a ukladanie súborov, mp-3, knihy, videa...

uloz.to - sdilej snadno data


TOPlist