Pohľady- názory

Psychológia, ľudské vzťahy

Sexuálné zneužívanie:Jaroslava Hanušová

Sexuální zneužívání.pdf, (1.87MB)
VÝVOJ POJMU „SYNDROM TÝRANÉHO, ZNEUŽÍVANÉHO A ZANEDBÁVANÉHO DÍTĚTE“
V polovině dvacátého století si rentgenologové, ortopedové a chirurgové začali všímat závažných somatických poškození dětí způsobených zjevně jinak než nahodilým úrazovým dějem –tedy záměrně. Nazvali tato poškození (zlomeniny, popáleniny, různé rány, krvácení nejrůznějšího druhu) „neúrazovými zraněními“. Šetření nejčastěji odhalila původce tohoto úmyslného ubližování dítěti – na tehdejší dobu až překvapivě – někoho ze členů rodiny. Američan Dr.Kempe pak v roce 1962 na základě rozsáhlého výzkumu dětí zasažených takovými zraněními nazval tento jev „syndromem bitého či týraného dítěte“. To vyústilo v nový, širší pojem syndromu Child abuse, čili zneužití dítěte. Poznání pasivního psychického a emocionálního týrání pak významně přispělo k formulaci druhé části syndromu CAN – tj. zanedbávání dítěte (Child Neglect) v bezprostřední návaznosti na pasivní formy tělesného týrání.
U nás se problematikou týrání dítěte od počátku
70. let zabýval např. Prof. Dunovský.
Child Abuse and Neglect (CAN) – Syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte lze definovat jako soubor „nepříznivých příznaků v nejrůznějších oblastech stavu, vývoje
dítěte i jeho postavení ve společnosti, v rodině především. Je výsledkem převážně úmyslného ubližování dítěti, způsobeného nebo působeného nejčastěji jeho nejbližšími vychovateli,
hlavně rodiči. Jejich nejvyhraněnější podobou je úplné zahubení dítěte. Současně však zdaleka nejde jenom o jednostranný akt ze strany jejich původce či pachatele, ale o zvláštní interakci všech zúčastněných osob“.
V české terminologii byla úmyslně ponechána tři základní označení, zdůrazňující na prvém místě týrání spojené bezprostředně především s užitím síly vůči dítěti. Termín zneužití se v našem chápání váže spíše na pohlavní zneužití, kde mnohdy ani bezprostřední násilí nemusí hrát hlavní roli. Vlastní pojem zanedbávání se pak v podstatě kryje s anglickou
terminologií Neglect. Naše zkratka odpovídající anglické CAN by tedy zněla TZZ – tj. týrání, zanedbávání, zneužívání.
 

sťahovanie a ukladanie súborov, mp-3, knihy, videa...

uloz.to - sdilej snadno data


TOPlist